Welkom bij het Lerend Netwerk Duaal Gent

Beslissingskader voor stages, duaal leren en leren en werken in tijden van COVID-19

Er is een nieuw beslissingskader voor stages, duaal leren en leren en werken ten tijde van COVID-19 beschikbaar op de website van het departement Onderwijs en Vorming. Een paar elementen die belangrijk zijn:

 

  • voor leerlingen die langer dan vijf dagen in tijdelijke werkloosheid zitten, is het nu toch mogelijk om opgeleid te worden op school tijdens de schorsing van de arbeidsovereenkomst;
  • de overmachtsregeling voor stages wordt onder de aandacht gebracht;
  • het gebrek aan stages of invulling van de werkplekcomponent door overmacht hoeft geen afbreuk te doen aan de validiteit van de evaluatie.

 

 

 

 

Duale Impuls Gent (25/01/2021)

Nieuwsflash - Opheffing SYNTRA VLAANDEREN - wijzigingen voor scholen en opleidingscentra

De Vlaamse Regering heeft in het regeerakkoord 2019-2024 beslist om het Agentschap voor Ondernemersvorming SYNTRA Vlaanderen op te heffen. Volgend op deze beslissing houdt SYNTRA Vlaanderen op te bestaan op 1 januari 2021 en neemt het Departement Werk en Sociale Economie de taken met betrekking tot de werkplekcomponent in duaal leren en andere alternerende opleidingen over. De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) wordt verantwoordelijk voor de erkenning en opvolging van leerondernemingen waarvoor nog geen sectoraal partnerschap werd opgericht. De opheffing heeft geen impact op de werking en continuïteit van de Syntra opleidingscentra en campussen. Scholen en opleidingscentra die alternerende opleidingen aanbieden moeten rekening houden met een aantal wijzigingen. Lees er meer over in de nieuwsflash van Syntra Vlaanderen.

 

Duale Impuls Gent (10/12/2020)