Welkom

» spring naar 'TOPunt actueel'

Naam geïntegreerde themazone site Zuid!
Michiel Roos (20/02/2020)

We zoeken nog een naam voor onze toekomstige geïntegreerde themazone in site Zuid! Ben jij een (toekomstige) ouder, opvoedingsverantwoordelijke, leerkracht, leerling, student, volwassene, begeleiders en andere professionals in de onderwijs-, gezinsondersteunende- of jeugdsector? Geef ons jouw mening en verrijk ons met jouw creatieve input   https://enquete.gent.be/528721?lang=nl  

 

Save the date! Kick-off: Participatie van kinderen en jongeren, en hun context, in de geestelijke gezondheid
Participatie (20/02/2020)

Binnen het nieuwe geestelijk gezondheidsbeleid van België staan participatie en inspraak van kinderen en jongeren, en hun context, centraal. Vanuit het advies van de hoge gezondheidsraad (2019) ging in september een pilootproject van start om effectieve participatie te versterken op meerdere niveaus: micro (cliënt), meso (organisatie en netwerk), en macro (beleid).

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu organiseert op 29 mei 2020 een kick-off met een programma dat tegemoetkomt aan de noden uit de sector. De stem van kinderen en jongeren zal centraal s ...  (lees meer)

Vorming duaal leren en onderwijsloopbaanbegeleiding
DuoPlus (24/01/2020)

Duaal leren en onderwijsloopbaanbegeleiding

Duaal leren verschijnt regelmatig in de media, leerlingen en ouders spreken zowel het CLB als de school hier al af en toe over aan. Bovendien vraagt de komst van duaal leren ook een advies over de arbeidsbereidheid en arbeidsrijpheid voor elke leerling in een richting met arbeidsmarktgerichte finaliteit of dubbele finaliteit.

De projectwerking Duaal leren (DUOplus) en OLB vanuit TOPunt  organiseren een vormingssessie waar je als CLB’er en schoolmedewerker samen aan de slag kan hi ...  (lees meer)

Voorstelling en kennismaking TOPunt (12/12/2019)
Michiel Roos (12/12/2019)

Gekwalificeerde uitstroom, onderwijsloopbaanbegeleiding, jeugdhulp … onze enthousiaste TOPunt-medewerkers stelden met trots hun deelwerkingen voor aan de Gentse CLB’s en andere geïnteresseerden. Zo werken we samen aan een optimale leerlingenbegeleiding voor alle kinderen en jongeren in Gent. Als kers op de taart werden we getrakteerd op een inspirerende lezing over de kracht van diversiteit door Piet Van Avermaet. Een welgemeende dankjewel aan alle medewerkers en aanwezigen! Een mooie afsluiter van 2019 om er in 2020 met veel energie weer tegenaan te gaan!

Netoverstijgende informatiesessies sec. onderwijs
Onderwijsloopbaanbegeleiding (17/11/2019)

Vanuit de werking rond Onderwijsloopbaanbegeleiding ontwikkelen de drie Gentse CLB's, samen met een aantal Gentse partners, initiatieven die een degelijke studiekeuze en studieoriëntering ondersteunen. De focus ligt hierbij op het correct, neutraal en objectief informeren van ouders, leerkrachten, jongeren, ... over de structuur van het Vlaamse onderwijs, en het aanbod in Gentse context.

De netoverstijgende informatiesessies secundair onderwijs vormen hierin het eerste initiatief dat openstaat voor een breed publiek.

Op volgende data en locaties zal er ee ...  (lees meer)

WIJ ZIJN VERHUISD!
Michiel Roos (19/08/2019)

De hoofdvestiging van TOPunt Gent is verhuisd naar de Halvemaanstraat 96 in Sint-Amandsberg. De vestiging Holstraat sloot op 15 juli 2019 definitief haar deuren.


TOPunt actueel

  » toon meer events