Projecten netoverstijgende initiatieven

HGW/HGD

Met ons webportaal en jaarlijkse ‘Ontmoedingsdag HGW’willen we de ontwikkelingen in Vlaanderen opvolgen die te maken hebben met handelingsgericht werken en handelingsgerichte diagnostiek. » meer...

‘t Steunpunt

‘t Steunpunt leerrecht en leerplicht staat voor een beleid van integraal handelen inzake Leerrecht- en Leerplichtbegeleiding. Dit impliceert een goed evenwicht tussen preventie, zorg en sanctie. » meer...

De Stap Gent

De Stap is het open onderwijshuis in Oost-Vlaanderen. Je kan er gratis terecht met vragen over volwasseneneducatie. » meer...

Word Wijs

'Word Wijs!' is een project vanuit De Stap en coacht ongekwalificeerde jongeren tussen 18 en 25 jaar in hun educatief perspectief. » meer...

TEACH-project

TEACH = Translating and implementing Evidence based theory and Assessment into the Classroom practice to Heighten education for all. » meer...

GOAL-project

Dit Erasmus+ KA3-project startte begin februari 2015 in 6 Europese landen met het oog op het uittesten van modellen voor leeradvies en -trajectbegeleiding aan laaggeschoolde volwassenen. » meer...

WG Kansenbevordering

De werkgroep Kansenbevordering heeft als doel op een laagdrempelige manier het CLB bekend te maken. » meer...

InClusieF

Met het ESF-project InClusieF richten we ons tot jongeren en andere kansengroepen die niet door de VDAB worden bereikt. » meer...