Welkom bij het Lerend Netwerk Duaal Gent

Duale Impuls Gent

TOPunt Gent, Onderwijscentrum Gent en VDAB slaan de handen in elkaar om de duale richtingen in de regio te ondersteunen. De drie projectpartners bouwen samen een ondersteunings-en professionaliseringstraject uit voor scholen en werkplekken waarin vertrokken wordt van een complementair aanbod vanuit de sterkte, en ervaring van de drie projectpartners.

TOPunt Gent, penhouder van deze projectaanvraag, werkt, via de deelwerking DUOplus reeds een aantal jaar projectmatig rond de ondersteuning van scholen en werkplekken in een duaal leertraject.

Het onderwijscentrum volgt de evoluties binnen de scholen op het vlak van duaal leren op. Eén van de thema’s binnen de werking van Onderwijscentrum Gent is de verbinding, overgang en wisselwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt, waarbij de jongeren steeds centraal staan. Het Provinciaal OverlegForum (POF) dat vanuit het onderwijscentrum gefaciliteerd en voorgezeten wordt, biedt hierin veel kansen.

VDAB biedt sinds een aantal jaar een Train The Trainer Onderwijs (TTT) aan. De focus ligt op het stimuleren van loopbaandenken en studie- en beroepskeuzebekwaamheid bij leerlingen. Doelstelling van de TTT voor leerkrachten is om het loopbaandenken bij leerlingen te stimuleren.

Deze drie partners werken netoverstijgend en complementair samen op vlak van hun werking, opdracht en expertise op het terrein van het duaal leren. Vanuit ESF Vlaanderen wil men de realisatie van duaal leren in Vlaanderen ondersteunen door de financiering van projecten als Duale Impuls Gent die zorgen voor een verdere professionalisering en omkadering van het duale leertraject van de jongere.

Dit lerend netwerk duaal wordt ontvouwd in de schoot van het Provinciaal OverlegForum (POF), wat een platform is waar duale aanbieders elkaar kunnen vinden en leren kennen. Het Provinciaal OverlegForum voor duale scholen wordt uitgebouwd tot een lerend netwerk duaal in de ruime Gentse regio. In dit netwerk kunnen aanbieders ondersteund worden in de uitbouw van hun duale richting. We vertrekken vanuit de visie dat kwalitatieve duale trajecten, sterke trajecten zijn die jongeren aantrekken omdat ze een duidelijke passende meerwaarde zijn in hun onderwijsloopbaan. Het project heeft vier doelstellingen die gebaseerd zijn op uitdagingen die kwamen uit de voorgaande analyse:

Doelstelling 1: Leerkrachten/trajectbegeleiders/mentoren op een concrete manier ondersteunen in de uitbouw van een kwaliteitsvolle duale richting.

Doelstelling 2: Uitbouw van een sterk lerend netwerk duaal Gent (en rand) om de sterkte van het bestaande Provinciaal OverlegForum in dezelfde regio maximaal te benutten.

Doelstelling 3:  Aanreiken van relevante arbeidsmarktinformatie om een doordachte programmatieaanvraag te faciliteren.

Doelstelling 4: Inzetten op oriëntering, informatie en sensibilisering om duale trajecten als volwaardige onderwijstrajecten te zien en dit zowel naar ouders, leerlingen, leerkrachten en werkplekken toe.

Om deze doelstellingen uit te werken hebben volgende medewerkers de handen in elkaar geslaan om aan de slag te gaan samen met scholen, werkplekken en andere partners die mee hun schouders willen zetten onder een sterk lerend netwerk duaal Gent.

         
Anne-Laure Denol   Ben Van Daele   Gerda Desmet
annelaure.denolf@topuntgent.be   Ben.vandaele@stad.gent   gerda.desmet@vdab.be
0492 24 78 97   0486 29 71 33

 

 
TOpunt Gent, werking DUOplus   Onderwijscentrum Gent   VDAB