__Dit project werd niet verlengd. Bijgevolg werd de provinciale werking stopgezet. Enkel vragen binnen de Gentse context kunnen nog bekeken worden. __

Van januari 2017 tot en met januari 2020 waren in Vlaanderen en Brussel verschillende psychologen aangesteld met als opdracht ondersteuning bieden aan CLB- medewerkers, scholen en leerkrachten bij vragen rond leerlingen met een vluchtverhaal en mogelijk trauma.

Ontwikkelde materialen:

Zie downloads en https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/omgaan-met-trauma

 

Waarvoor kon je beroep op ons doen tot en met januari 2020?

 • Vorming of workshop geven binnen jouw CLB
 • Vorming of workshop voorzien in (één van) jouw scholen
 • Handvaten, tips of ondersteuning aanreiken bij specifieke casussen
 • Materiaal, tools, hulpmiddelen aanreiken in het lesgeven aan/over leerlingen met een vluchtverhaal (zie inspiratielijst onder het tabblad ‘downloads’)
 • ...

Welke thema’s kwamen aan bod tijdens vormingen/workshops?

 • Cultuursensitiviteit
 • Wat betekent het om vluchteling/NMBV te zijn?
 • Verlies/rouw
 • Stress
 • Theoretisch kader trauma
 • Rol van de school - traumasensitief omgaan met leerlingen met een vluchtverhaal
 • Rol van CLB - traumasensitief omgaan met leerlingen met een vluchtverhaal
 • (Door)verwijzen