__Dit project werd niet verlengd. Bijgevolg werd de provinciale werking stopgezet. Enkel vragen binnen de Gentse context kunnen nog bekeken worden. __

Van januari 2017 tot en met januari 2020 waren in Vlaanderen en Brussel verschillende psychologen aangesteld met als opdracht ondersteuning bieden aan CLB- medewerkers, scholen en leerkrachten bij vragen rond leerlingen met een vluchtverhaal en mogelijk trauma.

Datum Event
23/10/2018 Vorming CTI werken
08/05/2018 Intervisiemomenten