Zijn er gezinnen binnen jullie wijk of werking die het moeilijk hebben? Of merk je dat de aanwezige hulp vastloopt? Zijn jullie op zoek naar een ondersteuning op maat van het gezin? Samen maken wij er werk van! Vanuit Samen1Plan Gent zijn wij het verbindingsteam. Ons team bestaat uit ervaren hulpverleners vanuit diverse sectoren van de jeugdhulp. Dankzij onze flexibiliteit en wijkgerichte aanpak kunnen we op korte termijn iets betekenen voor het gezin.

Verbindingsteam

 

Zijn er gezinnen binnen jullie wijk of werking die het moeilijk hebben? Of merk je dat de aanwezige hulp vastloopt? Zijn jullie op zoek naar een ondersteuning op maat van het gezin?

Samen maken wij er werk van!

 

Vanuit Samen1Plan Gent zijn wij het verbindingsteam.

Ons team bestaat uit ervaren hulpverleners vanuit diverse sectoren van de jeugdhulp.

Dankzij onze flexibiliteit en wijkgerichte aanpak kunnen we op korte termijn iets betekenen voor het gezin

 

 

Wat doen we?

 

Samen met het gezin gaan we aan de slag. We vertrekken vanuit hun noden, vragen en wensen. We zetten hun krachten in de verf, brengen het netwerk in kaart en bundelen alles in één plan. Samen gaan we op zoek naar de nodige hulp.

 

 

Ondersteuning bij de opmaak van één GEZAMENLIJK GEZINSPLAN voor één gezin. Het gezin, sociaal netwerk, buurtgerichte initiatieven, professionelen,… staan samen in voor de realisatie van dit plan.

 

 

Continuïteit in jeugdhulptrajecten in afwachting van meer intensieve ondersteuning (OVERBRUGGINGSHULP).

 

 

Snelle, nabije, PREVENTIEVE JEUGDHULP voor gezinnen bij beginnende problemen.

 

COACHING & CONSULT van brede instap en eerstelijnsdiensten

 

 

 

Wie is onze doelgroep?

 

We richten ons op gezinnen

 

 • met kinderen of jongeren tot 25 jaar
 • die wonen in Gent
 • waar het evenwicht draagkracht-draaglast soms uit balans is maar waar er nog geen sprake is van ernstige opgroei of opvoedingsproblemen

OF die gebaat zijn bij overbruggingshulp (beperkt in tijd) in afwachting van rechtstreeks toegankelijke hulp.     

 • die op vrijwillige basis ondersteuning toelaten.

Voorwaarden:

 

 • Cliënt(systeem) is op de hoogte van de aanmelding én de inhoud ervan.
 • Binnen brede instap, reguliere diensten en RTJ zijn de mogelijkheden verkend die een tijdig en passend antwoord kunnen bieden.
 • Andere vormen van casuscoördinatie / overleg bieden geen antwoord op de vraag/nood.
 • Cliënt en/of het gezin laten een gesprek toe, willen het een kans geven.

 

Opstart

 

We zijn een team in ontwikkeling. Vanaf 15/11 starten we in een eerste fase met een beperkte werking

 

 • met een beperkt aantal gezinnen

 

 • met aanmeldingen vanuit
  • de officiële brede instap-diensten (CAW/JAC, Kind&Gezin en CLB),
  • OCMW
  • opvoedingswinkel
  • de gemandateerde voorzieningen
  • crisisnetwerk.

 

 • in volgende welzijnsregio’s
  • Nieuw Gent – UZ, Zwijnaarde, Sint-Denijs-Westrem – Afsnee, Stationsbuurt Zuid, Stationsbuurt-Noord, Watersportbaan-Ekkergem.
  • Brugse Poort-Rooigem, Rabot-Blaisantvest.
  • Sint-Amandsberg, Dampoort, Oostakker, kanaaldorpen en –zone
  • Ledeberg, Gentbrugge, Moscou-Vogelhoek
  • Binnenstad, Macharius-Heirnis, Sluizeken-Tolhuis-Ham, Muide-Meulestede-Afrikalaan, Elisabethbegijnhof-Papegaai
  • Bloemekenswijk, Mariakerke, Wondelgem, Drongen

 

Hoe kan je ons in deze opstartfase bereiken?

 

Elke dinsdagvoormiddag en donderdagvoormiddag van 9u-12:30 (vanaf 15/11/2018)