Welkom bij Positieve Heroriëntering

 

Welkom bij Positieve Heroriëntering.

Samenleven in een gezin kan soms uitdagend zijn, voor alle gezinsleden. We willen gezinnen ondersteunen die niet meer weten hoe verder samen te leven. Elke vraag is welkom en we gaan samen verder op zoek naar wat er nodig is om terug verder te kunnen als gezin. Bijvoorbeeld als ouder weet je niet meer hoe je kan omgaan met je kind, als jongere zoek je je weg en verlies je de binding met je ouder(s), je gezin, de school,... 

Je kan het leven bekijken als een stroom waarin we allemaal kansen en uitdagingen tegenkomen. Soms kan die stroom onderbroken worden door aanhoudende ruzies, bepaalde manieren van omgaan met elkaar die een gewoonte geworden zijn,... Zelf kunnen we beroep doen op waar we sterk in zijn en lopen we soms ook tegen onze beperkingen aan. We zijn ervan overtuigd dat iedere betrokkene, een steentje kan bijdragen in de zoektocht hoe terug samen te leven. We spreken iedereen aan op eigen verantwoordelijkheid in deze procesbegeleiding. 

Ons werk is dus zoeken naar mogelijkheden, via positieve heroriëntering, dit in verontrustende situaties rond schoolgaande kinderen/jongeren. Deze verontrusting betekent dat er grote zorgen zijn en hulp noodzakelijk is om erger te voorkomen. Belangrijk is dat deze zorgen van bij het begin geuit worden en open besproken worden met alle betrokkenen. Tijdens de procesbegeleiding en bij afronding blijven we met iedereen in gesprek gaan over deze verontrusting en of er tijdens het proces beweging hierin gekomen is en of de zorgen zijn afgenomen, gelijk gebleven of toegenomen. Indien verdere of intensievere hulp nodig is, wordt dit ook verder besproken met alle betrokkenen. 

Als na het onthalen van de vragen en bezorgdheden, met iedereen beslist wordt dat een PH-begeleiding, een antwoord kan bieden op wat nodig is binnen het gezin, starten we zo vlug mogelijk op. 

We zetten hierbij in op contextbegeleiding in functie van positieve heroriëntering en noemen dit afgekort ook PH-begeleiding. We willen via gesprek, soms via het samen dingen doen en/of beleven, de verbinding met elkaar herstellen. We gaan na een opstartgesprek met alle betrokkenen, iedere betrokkene apart beluisteren rond de zorgen die elk heeft. We gaan na wat dit met elke persoon apart doet en willen vooral de blik naar binnen richten. We willen er toe komen dat elk zijn verlangen kan verkennen en uitspreken binnen een veilig kader. Na aparte gesprekken (assessments) gaan we spreken en delen met elkaar in een cirkelgesprek, waarbij de PH-procesbegeleider mee bewaakt dat elke persoon gehoord en erkend wordt. 
Als PH-begeleider ondersteunen we dit proces en volgen we gemaakte afspraken op, dit gedurende 4 maanden. We geloven in een kort en krachtig begeleidingsproces waarin iedere betrokkene snel tot afgestemde actie komt. 
 

Neem gerust contact met ons op: 

Dacha Ramaut (TOPunt Gent vzw)
0499 05 84 81
dacha.ramaut@topuntgent.be 

Martine Leerg (Columbus - vzw oranjehuis)
0492 58 73 06