Het Steunpunt Leerrecht Leerplichtbegeleiding is een organisatie die is gegroeid uit de drie Gentse CLB’s.

Wij doen aan individuele trajectbegeleiding vanuit een neutrale, netoverschrijdende en multidisciplinaire visie.

We werken preventief (maar gaan verder waar anderen stoppen) om ongekwalificeerde uitstroom te vermijden en zo ieders kansen te bevorderen.
 
We gaan op zoek naar zorg op maat voor de leerlingen en vertrekken hierbij steeds vanuit individuele noden : met respect en aandacht voor het welbevinden van de jongere, we volgen zoveel mogelijk het tempo van de cliënt en zetten in op de vertrouwensband

Houd deze pagina in de gaten voor het laatste nieuws rond Steunpunt Leerrecht- & Leerplicht of andere initiatieven en projecten van TOPunt Gent vzw.