Het Steunpunt Leerrecht Leerplichtbegeleiding is een organisatie die is gegroeid uit de drie Gentse CLB’s.

Wij doen aan individuele trajectbegeleiding vanuit een neutrale, netoverschrijdende en multidisciplinaire visie.

We werken preventief (maar gaan verder waar anderen stoppen) om ongekwalificeerde uitstroom te vermijden en zo ieders kansen te bevorderen.
 
We gaan op zoek naar zorg op maat voor de leerlingen en vertrekken hierbij steeds vanuit individuele noden : met respect en aandacht voor het welbevinden van de jongere, we volgen zoveel mogelijk het tempo van de cliënt en zetten in op de vertrouwensband

Aanmeldingsfiche Dienst Maatschappelijke Zorg politie
Aanmeldingsfiche voor de spijbelpolitie
Auteur:
Steunpunt

Datum:
09/09/2018
Aanmeldingsfiche traject Steunpunt
Aanmeldingsfiche traject Steunpunt
Auteur:
Steunpunt

Datum:
20/04/2018
Beslisboom
beslisboom
Auteur:
Steunpunt

Datum:
16/01/2018
Checklist knelpuntendossier
checklist voor knelpuntendossier
Auteur:
Hilya Haspeslagh

Datum:
07/09/2017
flowchart onwil ouders
Traject DMZ bij manifeste onwil van de ouders
Auteur:
Steunpunt

Datum:
18/05/2017
flowchart onwil minderjarige
Traject DMZ manifeste onwil minderjarige
Auteur:
Steunpunt

Datum:
18/05/2017
flowchart samenwerking school-clb
flowchart samenwerking school - clb in kader van leerrecht- leerplichtbegeleiding
Auteur:
Steunpunt

Datum:
18/05/2017
samenwerking school-clb
flowchart samenwerking school-clb in kader van leerrecht leerplichtbegeleiding
Auteur:
Hilya Haspeslagh

Datum:
18/05/2017
Aanmeldingsfiche traject Steunpunt
Nieuwe aanmelding bij Steunpunt
Auteur:
Steunpunt

Datum:
18/05/2017