Meerdere scholen in het Gentse erkennen dat een kwetsbare groep leerlingen nood heeft aan “een-rode-draad-figuur”: een persoon die leerlingen begeleidt om een leertraject op maat aan te bieden om schooluitval te vermijden. Heel wat leerlingen wisselen van school tijdens het leertraject en missen een constante in de begeleiding.
Routeplanner bouwt een netwerk op tussen de verschillende scholen, ouders, leerlingen en andere betrokkenen en behoudt de continuïteit in de begeleiding van de leerling.

 

Wie zijn wij?

Leen De Weirdt ( maatschappelijk werker)
Charlotte Fiers ( maatschappelijk werker)

 

Wat doen wij?
- afstemmen en opvolgen van de hulpverlening voor de leerling en zijn gezin. Indien nodig het gezin toeleiden naar hulpverlening
- versterken van de thuiscontext
- verhogen van het welbevinden van de leerling op school
- optimaliseren van de slaagkansen van de leerling

 

 

Hoe werken wij?
- Aanmeldingen gebeuren door het CLB in samenspraak met de school, leerling en ouder. De aanmelding voor het schooljaar 2019 - 2020 wordt besproken op een wekelijks overleg met Steunpunt Leerrecht. De aanmelding kan telefonisch besproken worden met Routeplanner of met de aanmeldingsfiche van Steunpunt Leerrecht - Leerplicht.

- Routeplanner zet sterk in op het toekomstperspectief van de leerling. We bieden een traject op maat aan voor de leerling.

- Aan de hand van een checklist rond beschermende en belemmerende factoren maken we een eerste inschatting om samen te kijken waar we op gaan inzetten.


- Nadien bekijken we samen met de school waar wij als Routeplanner kunnen op inzetten.

 

Samenwerking Routeplanner - CLB
Routeplanner is een netoverstijgend project tussen de 3 Gentse CLB’s.

Wanneer het CLB reeds betrokken werd en er nood blijkt aan meer intensieve en aanklampende hulpverlening kan Routeplanner ingeschakeld worden. Als een leerling een traject loopt bij Routeplanner blijven school en CLB betrokken.

 

Bereikbaarheid
Leen De Weirdt 0490 64 25 83

Maandag 8:30 – 12:00 (bereikbaar via gsm)

Dinsdag 8.30 - 12.00 / 12.30 - 16.00
Woensdag 8:30 - 12.00 ( bereikbaar via gsm) / 12.30 -16.00
Donderdag 8:30- 12:00 / 12:30- 16:30
Vrijdag 8:30 - 16:00 (bereikbaar via gsm)


Charlotte Fiers
Dinsdag 13:00 - 16:00
Donderdag 8:30 - 12:00 /13:00 tot 16:00
Vrijdag 8:30 -12:30 /  13:00 tot 16:00