Gekwalificeerde uitstroom Leerwinkel
Ongekwalificeerde jongeren tussen 16 en 22 jaar die wonen, werken of studeren in Gent en kampen met schoolwissels, negatieve schoolervaringen, psychische kwetsbaarheid, taalbarrière of financiële zorgen.
• We bieden expertise over het onderwijslandschap (voltijds secundair onderwijs, duaal leren, examencommissie, volwasseneneducatie, VDAB-opleidingen, Syntra …). • We informeren en coachen jongeren over alternatieve leerwegen om een kwalificatie/diploma te behalen en zo hun kansen op de arbeidsmarkt te verhogen. • We stippelen een individueel leertraject uit, vanuit een net- en niveauoverstijgende visie op het volledige onderwijs- en opleidingslandschap. • We geven de jongeren zelf verantwoordelijkheid over hun leerloopbaan (de jongere is de piloot, de leerloopbaancoach is de copiloot). • We werken aanklampend, op maat en aanwezig in de leefwereld van de jongere (vb. via sociale media) en houden rekening met mogelijke drempels om tot leren te komen. • We werken verbindend door afstemming met het persoonlijk en professioneel netwerk zoals onderwijs (CLB, secundaire scholen, CVO), arbeidsmarkt (VDAB) en welzijn (OCMW, psychiatrische instellingen, JAC, NAFT, Overkop …)
Aanmelden via wordwijs@destapgent.be. Na aanmelding neemt een leerloopbaancoach contact op voor een afspraak in het Stadskantoor (het Groeiteam), Woodrow Wilsonplein 1 in Gent.
wordwijs@destapgent.be | destapgent.be Els Van Hyfte 0494 93 40 95 els.vanhyfte@topuntgent.be Marie Ryckeboer 0493 82 84 66 marie.ryckeboer@topuntgent.be

 

Meer info over deze werking

 

 

 

 

 

 

 

 

Op zoek naar evenementen georganiseerd door TOPunt Gent vzw?  Overzicht studiedagen en evenementen.