Gekwalificeerde uitstroom Leerrecht
We zetten in op kinderen en jongeren met een verhoogd risico op schooluitval omwille van problematische afwezigheden, veelvuldige schoolwissels, tuchtproblemen … We leggen de focus op kinderen binnen het basisonderwijs en de eerste drie jaar van het secundair onderwijs.
We willen voortijdige schooluitval en problematisch spijbelen tegengaan en werken daarbij volgens volgende krachtlijnen: • We werken op maat. • We werken aanklampend en verbindend. • We bieden continuïteit in begeleiding en werken netoverstijgend. • We zoeken samen naar een integrale (gezins)aanpak. • We bouwen bruggen en verlagen drempels.
Elke voormiddag (behalve op dinsdag) is er permanentie. Het CLB kan aanmelden via onze aanmeldingsfiche, wij contacteren jullie voor een verdere vraagverheldering. Adres: Jubileumlaan 215, 9000 Gent, 09 323 53 60, steunpunt@topuntgent.be,
Delbeke Elke 0493 96 70 41 elke.delbeke@topuntgent.be Oulad Chaara Malika 0493 96 70 46 malika.ouladchaara@topuntgent.be Willems Sara 0493 96 70 40 sara.willems@topuntgent.be Plets Simon 0493 96 70 45 simon.plets@topuntgent.be Delnoy Annick 0493 96 70 44 annick.delnoy@topuntgent.be Heerman Elke 0493 96 70 43 elke.heerman@topuntgent.be Charlotte Fiers 0490 64 25 51 charlotte.fiers@topuntgent.be

 

Meer info over deze werking

 

 

 

 

 

 

 

 

Op zoek naar evenementen georganiseerd door TOPunt Gent vzw?  Overzicht studiedagen en evenementen.