Gekwalificeerde uitstroom Leerrecht
Het aanbod wordt door Onderwijscentrum Gent bekend gemaakt bij Gentse secundaire scholen met dubbele finaliteit of arbeidsmarktgerichte finaliteit en is enkel van toepassing op secundaire scholen binnen grondgebied Gent.
Groep INTRO of vzw aPart nemen het voortouw in het uitwerken en uitvoeren van het groepsaanbod. De uitwerking gebeurt in nauwe samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid met het schoolteam, Groep INTRO, vzw aPart, Onderwijscentrum Gent en relevante stakeholders. TOPunt draagt in het schooljaar 2023-2024 waar opportuun bij aan de coaching van de schoolteams betrokken in de reeds opgestarte trajecten. TOPunt biedt coaching van het zorgteam binnen de school om intensieve en aanklampende individuele begeleiding te bieden voor die leerlingen binnen de klasgroepen die het nodig hebben en dit in samenwerking met de CLB-medewerker.
Telefonisch of via e-mail
Kaylee Wille 0499 51 71 89 kaylee.wille@topuntgent.be

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op zoek naar evenementen georganiseerd door TOPunt Gent vzw?  Overzicht studiedagen en evenementen.