Professionalisering en innovatie
We richten ons op onderwijsprofessionals. We willen in eerste instantie CLB-medewerkers professionaliseren in HGW/HGD. Daarnaast werken we ook samen met de onderwijspartners van het CLB zoals scholen, het hoger onderwijs, de PBD, enz.
We zetten op verschillende manieren in op professionalisering: • We werken mee aan nieuwe materialen rond HGW/HGD (bv. nieuwe Vlaamse boek HGW, nuttige tools,…), te bekijken op www.handelingsgerichtwerken.be. • We organiseren jaarlijks een ontmoetingsdag HGW voor 700 deelnemers. • We organiseren vormingen HGW voor duo’s CLB-medewerkers-zorgcoördinatoren/leerlingenbegeleiders. • We ondersteunen op vraag medewerkers (bv. materiaal voor pedagogische studiedagen HGW) • We geven trainingen handelingsgerichte diagnostiek (HGD) voor CLB-medewerkers. • We vormen een netwerk met onderwijspartners zoals het hoger onderwijs en de PBD met als doel HGW/HGD ruim te verspreiden. Door de HGW-vormingen te geven aan duo’s (school-CLB) versterken we de samenwerking tussen CLB en school. Binnen de tweedaagse HGD-training bieden we handvatten om kwaliteitsvolle diagnostische trajecten te lopen binnen een schoolcontext. We geven nieuwe inzichten en materialen rond HGW/HGD mee.
Er wordt jaarlijks een specifiek vormingsaanbod omtrent HGW en HGD aangeboden aan de Gentse CLB-medewerkers. Daarnaast worden bijkomende vormingen aangeboden via www.handelingsgerichtwerken.be.
Inge Lootens 0490 64 25 27 inge.lootens@topuntgent.be Anneleen Denys 0490 64 25 34 anneleen.denys@topuntgent.be Karmen Van Poucke 0485 87 07 27 karmen.vanpoucke@topuntgent.be

 

Meer info over deze werking

 

 

 

 

 

 

 

 

Op zoek naar evenementen georganiseerd door TOPunt Gent vzw?  Overzicht studiedagen en evenementen.