Gekwalificeerde uitstroom Leerrecht
Brugmedewerkers zijn belangenbehartiger van de leerling. Het kan bv gaan om leerlingen die - afwezig zijn door corona (angst, quarantaine, ...) - de leerstof niet alleen ingehaald krijgen - moeite hebben met afstandsleren - door teveel zorgen niet meer aan leren toekomen - ...
Ook al ligt de focus op leerachterstand vermijden of aanpakken, zullen de omstandigheden of (ontbrekende) voorwaarden die daartoe leiden meegenomen worden in de begeleiding bv. relatie tussen leerkracht en leerling, opvoeding-thuissituatie, zelfsturing, welbevinden, zelfbeeld, motivatie, digitale vaardigheden, ... Brugmedewerkers werken in eerste instantie in opdracht, in samenwerking én ter ondersteuning van de CLB-medewerker. De hulp richt zich tot de leerling en de ouders. Om hun begeleiding goed te kunnen doen, zal in de meeste situaties ook samengewerkt worden met de betrokken leerkracht(en), klastitularis, zorgcoördinator of leerlingbegeleider van de school en waar nodig ook afgestemd met externen.
Dit project is momenteel beëindigd. Contacteer ons via het contactformulier voor meer info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op zoek naar evenementen georganiseerd door TOPunt Gent vzw?  Overzicht studiedagen en evenementen.