Gekwalificeerde uitstroom Leerrecht
Potentieel vroegtijdige schoolverlaters uit: • de tweede en derde graad arbeidsmarktgerichte of dubbele finaliteit • het zesde jaar BSO, TSO, DBSO • de eerste graad B-stroom die min. 15 jaar zijn,die kampen met schoolse vertraging, schoolwissels, foute studiekeuze, problematische afwezigheden,
Via intensieve coaching willen we jongeren aanmoedigen om hun onderwijskwalificatie succesvol af te ronden door hen perspectieven binnen het secundair onderwijs, vervolgopleiding of op de arbeidsmarkt te bieden. Centraal in de begeleiding staat het bevorderen van de motivatie en het welbevinden van de jongere. We gaan samen met de jongere op pad en bieden ondersteuning waar nodig, volledig op maat van de jongere. Wanneer het traject zich richt op het behalen van een onderwijskwalificatie, worden de verschillende leerwegen grondig onderzocht (voltijds secundair onderwijs, duaal leren, volwassenenonderwijs…). Wanneer de focus op een vervolgopleiding ligt, bekijken we samen welke instelling die aanbiedt (hoger onderwijs, volwassenenonderwijs of andere opleidingsaanbieders). Wanneer in het traject gewerkt wordt aan een overgang naar de arbeidsmarkt, stellen we het opstarten van een duurzame loopbaan voorop.
Het ESF-project POWER is een samenwerking in Oost-Vlaanderen tussen NAFT-partners, CLB’s Oost-Vlaanderen en TOPunt. Er zijn 3 regio’s in Oost-Vlaanderen, voor de regio Gent zijn de partners Word Wijs, JES Gent en vzw aPart. Voor de regio Gent meldt het CLB aan via NAFT-dispatch met vermelding POWER: http://www.aanmeldingnaft.be/
https://www.onderwijs.vlaanderen.be/nl/transitietrajecten Els Van Hyfte 0494 93 40 95 els.vanhyfte@topuntgent.be Kunigonde de Laat 0490 44 27 75 kunigonde.delaat@topuntgent.be (administratie)

 

Meer info over deze werking

 

 

 

 

 

 

 

 

Op zoek naar evenementen georganiseerd door TOPunt Gent vzw?  Overzicht studiedagen en evenementen.