Gekwalificeerde uitstroom Leerwinkel
Volwassenen, studenten, leerlingen, ouders, professionelen onderwijs, arbeidsmarkt, welzijn, integratie/inburgering, detentie, cultuur met bijzondere aandacht voor kansengroepen (kortgeschoolden, mensen in psychische kwetsbaarheid, mensen in armoede, ouderen, anderstalige nieuwkomers,...)
• Aanspreekpunt voor laagdrempelige, neutrale informatie i.f.v. LevensLang Leren • Leerloopbaancoaching inzetten op alsnog behalen kwalificatie en/of diploma secundair onderwijs • Outreachend werken naar specifieke doelgroepen toe • Ontwikkelen van werkmiddelen in functie van (leer)loopbaan zoals brochure De Wijze Stap LevensLangLeren, overzicht diplomagerichte opleidingen volwassenenonderwijs in Oost-Vlaanderen.
Afspraken vinden plaats in De Krook op de 2de verdieping (naast de trap naar de 3de verdieping). Videobellen kan ook. Je kan ons telefonisch bereiken op 09 323 59 05: maandag 9-13 uur, dinsdag 16-19 uur, woensdag 11-15 uur, donderdag en vrijdag 9-12 uur. Of via e-mail naar info@destapgent.be.
Leerwinkel De Stap - LevensLangLeren Miriam Makebaplein 1, 9000 Gent 09 323 59 05 info@destapgent.be | www.destapgent.be | Facebook, Twitter, Instagram Team LevensLangLeren van Leerwinkel De Stap (partner in Groeiteam): Bert Kempeneers bert.kempeneers@topuntgent.be Brenda Goossens brenda.goossens@topuntgent.be Emma Stoffelen emma.stoffelen@topuntgent.be Hannelore Engels hannelore.engels@topuntgent.be

 

Meer info over deze werking

 

 

 

 

 

 

 

 

Op zoek naar evenementen georganiseerd door TOPunt Gent vzw?  Overzicht studiedagen en evenementen.