Gekwalificeerde uitstroom Leerrecht
CLB-medewerkers, CLB-directies, lokale besturen, NAFT-aanbieders, LOP-deskundigen
De CLB-werking wordt ondersteund door het faciliteren en logistiek ondersteunen van evaluatievergaderingen met NAFT-aanbieders. Het voorzien van een evaluatie van de begeleiding in het kader van NAFT voor CLB-medewerkers. Het uitbouwen van samenwerking met de VDAB rond warme overdracht. Het ontwikkelen van een uitstroombrochure. Het faciliteren van de opmaak van samenwerkingsafspraken tussen ondersteuningsnetwerken, CLB en NAFT-aanbieders.
https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/provinciale-netwerken-samen-tegen-schooluitval
Sofie Baert 0492 46 77 87 sofie.baert@clboudenaarde.be Oona Somers 0499 90 73 82 oona.somers@vclbmeetjesland.be

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op zoek naar evenementen georganiseerd door TOPunt Gent vzw?  Overzicht studiedagen en evenementen.