Professionalisering en innovatie
Doel(groep) is tweeledig: - Enerzijds de CLB-medewerkers: initiatieven nemen ter sensibilisering en professionalisering inzake KaBe/diversiteit. - Anderzijds onze prioritaire doelgroep: correcte, laagdrempelige informatie verstrekken en onze dienst op een positieve manier bekend maken.
Voor beide doelstellingen is de samenwerking met externe organisaties en wederzijds begrip van cruciaal belang. Daarom doen we de volgende zaken. - Vertegenwoordigen van het CLB in en netwerken met externen waaronder OCMW, armoedeverenigingen, integratiediensten, ... bv. Dag van Verzet tegen Armoede. - Infomomenten verzorgen over de CLB-werking in organisaties binnen de sectoren van onderwijs, welzijn, gezondheid. - Initiatieven inzake gelijke kansen/diversiteit van één centrum openstellen voor de andere centra bv. 3/12 infomoment ´Wat kan OCMW allemaal bieden?´ - Georganiseerde vormingen bv. ´Werken met de digitale sociale kaart´ worden verspreid via de directies en de werkgroep KaBe.
- Initiatieven, vormingen, materialen, ... worden verspreid via uw directies/coördinatoren en uw ondersteuner/aanspreekpunt voor kansenbevordering. - Via deze ondersteuner/aanspreekfiguur voor KaBe van uw centrum, kan je ook vragen of interessante voorstellen doorgeven aan de Werkgroep KaBe.
Ondersteuners/aanspreekpunten: Semme Karsikaya (GO!),
Catherine Bekaert (ICLB),
Charlotte Fiers (VCLB) https://www.topuntgent.be/projecten/kabe/about.php

 

Meer info over deze werking

 

 

 

 

 

 

 

 

Op zoek naar evenementen georganiseerd door TOPunt Gent vzw?  Overzicht studiedagen en evenementen.