Welkom bij Participatie GGZ

NIEUWE DATUM! Save the date! Kick-off: Participatie van kinderen en jongeren, en hun context, in de geestelijke gezondheid

Binnen het nieuwe geestelijk gezondheidsbeleid van België staan participatie en inspraak van kinderen en jongeren, en hun context, centraal. Vanuit het advies van de hoge gezondheidsraad (2019) ging in september een pilootproject van start om effectieve participatie te versterken op meerdere niveaus: micro (cliënt), meso (organisatie en netwerk), en macro (beleid).

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu organiseert op 7 december 2020 een kick-off met een programma dat tegemoetkomt aan de noden uit de sector. De stem van kinderen en jongeren zal centraal staan op deze dag. (Inter)nationale sprekers brengen enerzijds een kader ter verduidelijking van het concept, anderzijds worden good practices aangeboden om concreet met participatie aan de slag te gaan.

Deze kick-off richt zich tot alle mensen in de sector van geestelijke gezondheid die willen werken rond participatie van kinderen, jongeren en hun context. 

 

Datum: maandag 7 december 2020 

 

Locatie: Le Plaza, Brussel

 

Gelieve dit bericht verder te verspreiden onder alle relevante partners en betrokkenen in uw netwerk.

 

Vriendelijke groet,

De coördinatie van het vormingsprogramma

De coördinatie van het project participatie van kinderen en jongeren in de geestelijke gezondheid

Participatie (20/02/2020)