Welkom bij Onderwijsloopbaanbegeleiding

De netoverstijgende werking OLB is een complementair samenwerkingsverband rond OLB thema's. (Onderwijs)loopbaanbegeleiding is een taak van elke 'begeleider' van jongeren en lerenden en een kerntaak van de CLB medewerker.

Met deze werking willen we lerenden correct, neutraal en objectief informeren over mogelijkheden in het onderwijssysteem. Met deze werking willen we ook expertise uitbouwen en delen rond het procesmatig begeleiden van elke lerende in het maken van doordachte, positieve keuzes voor de toekomstige loopbaan.

Deze keuzes zijn gebaseerd op een geloof in, en kennis van, eigen talenten, vaardigheden, groeimogelijkheden en werkpunten. Ze komen tot stand via een krachtgerichte manier van werken waarin breed gekeken wordt naar talenten en een sterk geloof in persoonlijke groei.

Doordachte en kwaliteitsvolle OLB initiatieven zetten actief en preventief in op het verhogen van gekwalificeerde uitstroom van jongeren en kunnen bijdragen tot het verhogen van het individuele welbevinden van elke lerende. Leerlingen, ouders, leerkrachten, begeleiders, .. voelen zich persoonlijk ondersteund en betrokken bij het keuzeproces.

Door een degelijke OLB werking uit te bouwen en te ondersteunen streven we naar gelijke kansen waardoor elke lerende een plaats in een steeds veranderende maatschappij kan opnemen. Hierbij hebben we bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbare groepen vanuit het principe van proportioneel universalisme.

In deze werking werkt TOPunt samen met partners uit het Gentse die ook rond OLB thema's atief zijn.