De TOPunt-werking richt zich prioritair op kansenbevordering voor kwetsbare doelgroepen. Projectmedewerker Inge Lootens werkt samen met de netoverstijgende werkgroep KaBe om:

  • CLB-medewerkers te sensibliseren, ondersteunen en professionaliseren inzake gelijke Kansen en diversiteit
  • hen methodieken, informatie en materialen aan te reiken
  • het netwerk inzake KaBe en diversiteit te verstevigen (o.a. OCMW, Stad Gent)
In de map CORONA is allerlei ondersteunende informatie verzameld Map openen

Aantal medew. voor Kansenbevordering: 6

Projectverantwoordelijke:
Hugo Van de Veire
Medewerker Telefoon E-mail
Steven Bauters [binnenkort beschikbaar]steven.bauters [at] topuntgent.be
Charlotte Fiers 0490 64 25 51 charlotte.fiers [at] topuntgent.be
Semme Karsikaya [binnenkort beschikbaar]semme.karsikaya [at] topuntgent.be
Catherine Bekaert 09 323 53 23 catherine.bekaert [at] stad.gent
Inge Lootens 0490 64 25 27 inge.lootens [at] topuntgent.be
Kathleen Beeckman 0490 64 25 78 kathleen.beeckman [at] topuntgent.be

 top