De TOPunt-werking richt zich prioritair op kansenbevordering voor kwetsbare doelgroepen. Projectmedewerker Inge Lootens werkt samen met de netoverstijgende werkgroep KaBe om:

  • CLB-medewerkers te sensibliseren, ondersteunen en professionaliseren inzake gelijke Kansen en diversiteit
  • hen methodieken, informatie en materialen aan te reiken
  • het netwerk inzake KaBe en diversiteit te verstevigen (o.a. OCMW, Stad Gent)
In de map CORONA is allerlei ondersteunende informatie verzameld Map openen

Aantal medew. voor Kansenbevordering: 5

Projectverantwoordelijke:
n.v.t.
Medewerker Telefoon E-mail Functie
Steven Bauters Projectmedewerker -steven.bauters [at] topuntgent.be
Inge Lootens Projectmedewerker [Eerst aanmelden a.u.b.]inge.lootens [at] topuntgent.be
Charlotte Fiers Projectmedewerker [Eerst aanmelden a.u.b.]charlotte.fiers [at] topuntgent.be
Semme Karsikaya Projectmedewerker -semme.karsikaya [at] topuntgent.be
Catherine Bekaert Projectmedewerker 09 323 53 23 catherine.bekaert [at] stad.gent

 top