Leerling Mohamed begon een Afrikaanse studentenclub

Mohamed Barrie kwam op zijn twaalfde van Sierra Leone naar België. Hij stuitte er op vooroordelen en het watervalsysteem. “Elke dag kregen we te horen wat we niet konden. Ik zag hoe mijn bso-klasgenoten ook echt begonnen te geloven dat ze nobodies waren.” Daarom richtte hij AYO op, een studentenclub voor Afrikaanse jongeren. Want “om te kunnen presteren, moet jij je thuis voelen.”

Armoede op school - de rol van het CLB
Dit document werd opgemaakt n.a.v. een interview door Frie van Camp. Deze zou een publicatie doen bij Politeia over omgaan met armoede op school. De rol van het CLB werd in dit document opgenomen. Er wordt rekening gehouden met het decreet leerlingenbegeleidng van april 2018.
Auteur:
Van derhaeghen Peggy

Datum:
08/01/2019
Werken met tolken in het CLB
Dit document bevat een handige leidraad voor communicatie met anderstaligen. In het document zijn ook hulpmiddelen opgenomen om samenwerking met een sociaal tolk met je cliënt voor te bereiden.
Auteur:
PVOC

Datum:
08/01/2019
folder werking CLB
Deze folder kwam netoverstijgend tot stand. Deze folder werd geëvalueerd door de werkgroep kansenbevordering in het schooljaar 2017-2018. Deze folder is geschikt om de werking van het CLB bekend te maken, ook aan maatschappelijk kwetsbare leerlingen en hun gezin. Deze folder wordt best ingezet samen met een mondelinge uitleg over de werking.
Auteur:
KABE

Datum:
08/01/2019