De TOPunt-werking richt zich prioritair op kansenbevordering voor kwetsbare doelgroepen. Projectmedewerker Inge Lootens werkt samen met de netoverstijgende werkgroep KaBe om:

  • CLB-medewerkers te sensibliseren, ondersteunen en professionaliseren inzake gelijke Kansen en diversiteit
  • hen methodieken, informatie en materialen aan te reiken
  • het netwerk inzake KaBe en diversiteit te verstevigen (o.a. OCMW, Stad Gent)
In de map CORONA is allerlei ondersteunende informatie verzameld Map openen
CLB-folder voor ouders - Vertalingen
Laagdrempelig - hier kan u de vertalingen van de Nederlandstalige folder vinden
Auteur:
TOPunt: OLB, Breed onthaal, KaB

Datum:
17/11/2023
CLB-folder voor ouders
Laagdrempelig - vertalingen beschikbaar
Auteur:
KaBe

Datum:
16/10/2023
CLB-folder voor jongeren
Laagdrempelig - vertalingen beschikbaar
Auteur:
TOPunt: OLB, Breed onthaal, KaB

Datum:
16/10/2023
Bulgaars CLB folder ouders
Auteur:
KaBe

Datum:
02/12/2021
Bulgaars CLB folder jongeren
Auteur:
KaBe

Datum:
02/12/2021
Tsjechisch CLB folder ouders
Auteur:
KaBe

Datum:
02/12/2021
Tsjechisch CLB folder jongeren
Auteur:
KaBe

Datum:
02/12/2021
Russisch CLB folder ouders
Auteur:
KaBe

Datum:
02/12/2021
Russisch CLB folder jongeren
Auteur:
KaBe

Datum:
02/12/2021
Turks CLB folder ouders
Auteur:
KaBe

Datum:
02/12/2021
Turks CLB folder jongeren
Auteur:
KaBe

Datum:
02/12/2021
Albanees CLB folder jongeren
Auteur:
KaBe

Datum:
02/12/2021
Albanees CLB folder ouders
Vertaling CLB folder
Auteur:
KaBe

Datum:
27/11/2020
Huiswerkbegeleiding
gesubsidieerde (erkende) initiatieven voor studieondersteuning -huiswerkbegeleiding
Auteur:
KaBe

Datum:
24/09/2020
Infodossier Leerlingen zonder wettig verblijf
Leerlingen zonder wettig verblijf zijn in de eerste plaats leerlingen als de andere. Maar soms kan geen wettig verblijf een verschil maken. Dit Infodossier geeft leerkrachten, schooldirecties, CLB-medewerkers, inspectiediensten en schoolopbouwwerkers een juridisch antwoord op vaak voorkomende vragen.
Auteur:
KaBe

Datum:
01/03/2020
Wegwijzer voor mensen met migratieachtergrond
Agentschap Integratie en Inburgering ontwikkelde de brochure om eerste hulp te bieden aan diegene, die negatieve gevoelens en stress ervaren. Beschikbaar in Nederlands, Frans, Engels, Arabisch, Farsi, Roemeens en Russisch.
Auteur:
KaBe

Datum:
29/02/2020
Sociale kaart vluchtelingen
Deze "sociale kaart vluchtelingen" helpt professionals wegwijs in de hulpverlening voor vluchtelingen in Vlaanderen en Brussel.
Auteur:
KaBe

Datum:
14/02/2020
Presentatie Info- en netwerksessie Intermediairen 22 en 23 jan.
Auteur:
TOPunt: OLB, Breed onthaal, KaB

Datum:
05/02/2020
Sociale kaarten Gent
Dit document wil een hulpmiddel zijn om de begeleiding binnen de stad Gent over organisaties heen vlotter te laten verlopen. Zowel professionele en vrijwillige hulpverleners kunnen er terecht voor ondersteuning in het werken met deze doelgroepn,. Vaak worden ze immers geconfronteerd met meerdere problemen waarvoor ze als individuele hulp- of dienstverlener niet meteen een pasklaar antwoord weten. Een goede doorverwijzing is dan cruciaal om te vermijden dat je een klant of cliënt zomaar van het kastje naar de muur stuurt. Via deze websites kunnen begeleiders uit diverse domeinen elkaar gemakkelijker vinden om samen te werken. Het vormt ook een aanleiding om kennis of werkinstrumenten te delen en ervaringen uit te wisselen voor een goede dienstverlening.
Auteur:
Van derhaeghen Peggy

Datum:
23/04/2019
UITpas en organisatiepas
Dit document geeft een goede omschrijving van wat de UITpas allemaal te bieden heeft en wat de kosten zijn.
Auteur:
stad Gent

Datum:
25/02/2019
Betrokken scholen bij kansenbevordering stad Gent
Deze lijst is een inventarisatie van betrokken scholen bij OCMW en het onderwijscentrum Gent
Auteur:
Van derhaeghen Peggy

Datum:
19/02/2019
Armoede op school - de rol van het CLB
Dit document werd opgemaakt n.a.v. een interview door Frie van Camp. Deze zou een publicatie doen bij Politeia over omgaan met armoede op school. De rol van het CLB werd in dit document opgenomen. Er wordt rekening gehouden met het decreet leerlingenbegeleidng van april 2018.
Auteur:
Van derhaeghen Peggy

Datum:
08/01/2019
Werken met tolken in het CLB
Dit document bevat een handige leidraad voor communicatie met anderstaligen. In het document zijn ook hulpmiddelen opgenomen om samenwerking met een sociaal tolk met je cliënt voor te bereiden.
Auteur:
PVOC

Datum:
08/01/2019