Deze "sociale kaart vluchtelingen" helpt je wegwijs in de hulpverlening voor vluchtelingen in Vlaanderen en Brussel. Dit info- en doorverwijsinstrument richt zich vooral naar hulpverleners, doorverwijzers, onthaalpersoneel, vrijwilligers die vluchtelingen wegwijs willen maken en/of willen helpen.

Er werd een UITpas voor organisaties aangevraagd in het VCLB Gent. Deze kan uitgeleend worden voor 1 euro en geeft recht op 1 ticket met kansentarief (deelnemende organisaties). Meer hierover kan je lezen op de brief die bij downloads staat. Je kan mailen naar peggy.van.derhaeghen@topuntgent.be om deze organisatiepas aan te vragen.

Sociale kaarten Gent
Dit document wil een hulpmiddel zijn om de begeleiding binnen de stad Gent over organisaties heen vlotter te laten verlopen. Zowel professionele en vrijwillige hulpverleners kunnen er terecht voor ondersteuning in het werken met deze doelgroepn,. Vaak worden ze immers geconfronteerd met meerdere problemen waarvoor ze als individuele hulp- of dienstverlener niet meteen een pasklaar antwoord weten. Een goede doorverwijzing is dan cruciaal om te vermijden dat je een klant of cliënt zomaar van het kastje naar de muur stuurt. Via deze websites kunnen begeleiders uit diverse domeinen elkaar gemakkelijker vinden om samen te werken. Het vormt ook een aanleiding om kennis of werkinstrumenten te delen en ervaringen uit te wisselen voor een goede dienstverlening.
Auteur:
Van derhaeghen Peggy

Datum:
23/04/2019
UITpas en organisatiepas
Dit document geeft een goede omschrijving van wat de UITpas allemaal te beiden heeft en wat de kosten zijn.
Auteur:
stad Gent

Datum:
25/02/2019
Betrokken scholen bij kansenbevordering stad Gent
Deze lijst is een inventarisatie van betrokken scholen bij OCMW en het onderwijscentrum Gent
Auteur:
Van derhaeghen Peggy

Datum:
19/02/2019
Folder werking CLB
Deze folder kwam netoverstijgend tot stand. Deze folder werd geëvalueerd door de werkgroep kansenbevordering in het schooljaar 2017-2018. Deze folder is geschikt om de werking van het CLB bekend te maken, ook aan maatschappelijk kwetsbare leerlingen en hun gezin. Deze folder wordt best ingezet samen met een mondelinge uitleg over de werking.
Auteur:
KABE

Datum:
19/02/2019
Armoede op school - de rol van het CLB
Dit document werd opgemaakt n.a.v. een interview door Frie van Camp. Deze zou een publicatie doen bij Politeia over omgaan met armoede op school. De rol van het CLB werd in dit document opgenomen. Er wordt rekening gehouden met het decreet leerlingenbegeleidng van april 2018.
Auteur:
Van derhaeghen Peggy

Datum:
08/01/2019
Werken met tolken in het CLB
Dit document bevat een handige leidraad voor communicatie met anderstaligen. In het document zijn ook hulpmiddelen opgenomen om samenwerking met een sociaal tolk met je cliënt voor te bereiden.
Auteur:
PVOC

Datum:
08/01/2019
werken met tolken in het CLB
Dit document betreft het sociaal tolken en vertalen. Er is ook een leiddraad beschikbaar die je kan hanteren bij communicatie bij anderstaligen. Er staan handige hulpmiddelen die je helpen om te juiste sociale tolk in te schakelen.
Auteur:
PVOC

Datum:
08/01/2019