De TOPunt-werking richt zich prioritair op kansenbevordering voor kwetsbare doelgroepen. Projectmedewerker Inge Lootens werkt samen met de netoverstijgende werkgroep KaBe om:

  • CLB-medewerkers te sensibliseren, ondersteunen en professionaliseren inzake gelijke Kansen en diversiteit
  • hen methodieken, informatie en materialen aan te reiken
  • het netwerk inzake KaBe en diversiteit te verstevigen (o.a. OCMW, Stad Gent)
In de map CORONA is allerlei ondersteunende informatie verzameld Map openen

Over de werkgroep kansenbevordering

Bepaalde kwetsbare doelgroepen kennen het CLB en/of de Vlaamse onderwijsstructuur niet (voldoende). We maakten een eenvoudige powerpointpresentatie en folder om het CLB voor te stellen. Diensten en organisaties die werken met ouders/leerlingen uit Gentse scholen kunnen een CLB-medewerker (gratis) uitnodigen om voor een oudergroep/jongerengroep de werking van een CLB te komen voorstellen.