Leerling Mohamed begon een Afrikaanse studentenclub

Mohamed Barrie kwam op zijn twaalfde van Sierra Leone naar België. Hij stuitte er op vooroordelen en het watervalsysteem. “Elke dag kregen we te horen wat we niet konden. Ik zag hoe mijn bso-klasgenoten ook echt begonnen te geloven dat ze nobodies waren.” Daarom richtte hij AYO op, een studentenclub voor Afrikaanse jongeren. Want “om te kunnen presteren, moet jij je thuis voelen.”

Uit diverse bevragingen en onderzoeken blijkt dat bepaalde kwetsbare doelgroepen het CLB niet of onvoldoende kennen of niet weten wat het CLB voor hen kan betekenen.

We maakten een eenvoudige powerpointpresentatie en folder om het CLB voor te stellen. De folder is een samenvatting van de presentatie en bevat de coördinaten van de 3 Gentse CLB’s.
Diensten en organisaties die werken met ouders van leerlingen uit Gentse scholen kunnen een CLB-medewerker uitnodigen om voor een oudergroep de werking van een CLB te komen voorstellen. Een infosessie is gratis.