Deze "sociale kaart vluchtelingen" helpt je wegwijs in de hulpverlening voor vluchtelingen in Vlaanderen en Brussel. Dit info- en doorverwijsinstrument richt zich vooral naar hulpverleners, doorverwijzers, onthaalpersoneel, vrijwilligers die vluchtelingen wegwijs willen maken en/of willen helpen.

Er werd een UITpas voor organisaties aangevraagd in het VCLB Gent. Deze kan uitgeleend worden voor 1 euro en geeft recht op 1 ticket met kansentarief (deelnemende organisaties). Meer hierover kan je lezen op de brief die bij downloads staat. Je kan mailen naar peggy.van.derhaeghen@topuntgent.be om deze organisatiepas aan te vragen.

Uit diverse bevragingen en onderzoeken blijkt dat bepaalde kwetsbare doelgroepen het CLB niet of onvoldoende kennen of niet weten wat het CLB voor hen kan betekenen.

We maakten een eenvoudige powerpointpresentatie en folder om het CLB voor te stellen. De folder is een samenvatting van de presentatie en bevat de coördinaten van de 3 Gentse CLB’s.
Diensten en organisaties die werken met ouders van leerlingen uit Gentse scholen kunnen een CLB-medewerker uitnodigen om voor een oudergroep de werking van een CLB te komen voorstellen. Een infosessie is gratis.