InClusieF (ESF-project)

Welkom bij InClusieF (ESF-project)

 

ESF: 34 568,19€          VCF: 38 889,21€

‘Met focus op generieke competenties leerlingen stap voor stap meenemen naar hun gewenste toekomst vertrekkend vanuit de positieve ervaringen en kwaliteiten die ze reeds hebben. Dit is de coachingsstijl die we nastreven binnen zowel onderwijs als arbeid.’

InClusieF is een ESF-project dat een instrument ontwikkelt om scholen te ondersteunen in het screenen, matchen en coachen van leerlingen met interesse in duaal leren. Dit gebeurt onder leiding van de 3 Gentse CLB’s (samengesmolten onder de naam vzw Topunt) en in samenwerking met Gentse scholen, VDAB, Onderwijscentrum Gent, Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen en Universiteit Gent.

Concreet betekent dit in de eerste plaats dat we leerlingen helpen om een bewuste, positieve keuze te maken. We doen dit door jongeren te informeren over duaal leren zodat ze goed weten wat dit precies inhoudt. Daarnaast helpen we leerlingen,  tijdens enkele coachingsgesprekken en aan de hand van een vernieuwde versie van het instrument Kickstart, te reflecteren over hun zachte competenties. We geven leerlingen hierbij een beeld over de mate waarin deze competenties aansluiten bij de studiekeuze die ze willen maken.

We verzorgen ook train-de-trainer voor leerkrachten, trajectbegeleiders en stagementors zodat ze zelf stevig in hun schoenen staan om aan de hand van aangeleerde coachingstechnieken en materiaal aan de slag te gaan om jongeren te laten groeien in hun generieke competenties.

Wat kan u precies verwachten van de expertise-cel InClusieF van vzw Topunt Gent?

  • Ondersteuning van je schoolteam bij de intake/screening voor de inschrijvingen van het schooljaar 2016-2017
  • Ondersteuning bij het formuleren van redelijke aanpassingen (cfr M-decreet) voor de school-& werkplek
  • Ondersteuning van je schoolteam bij coachen van leerlingen en ondersteunen van werkplekken
  • Opleiding over het oplossingsgericht coachen van leerlingen aan de hand van Kickstart
  • Feedback van de resultaten van het onderzoek
  • Faciliteren van de overgang van onderwijs naar de arbeidsmarkt door op een eenvoudige manier dezelfde taal te hanteren als de VDAB, namelijk ICF (the International Classification of human Functioning.)

 

Binnenkort vind u al het ontwikkelde materiaal op onze vernieuwde website.

Heb u vragen, dan kan u ons contacteren via het contactformulier of via 0499/50.93.94