Huis voor jongeren Gent

VOLG ONS VIA FACEBOOK

 

Concept voorgelegd op eerste forum 23/3/2017: ONZE AMBITIES

Om voor het project Huis voor Jongeren Gent een breed draagvlak te krijgen, werken we via de methode van Flanders Synergy. We zijn op 9 februari gestart met een grote kick-off waar ongeveer 80 intermediairen en 50 jongeren aanwezig waren. Zij konden al hun ideeën geven voor het project. Een projectgroep werkte aan de hand van die informatie het eerste ruwe concept uit. Dit werd dan op 23 maart voorgelegd aan een forum van 50 belanghebbenden op 23 maart. Het ruwe concept wordt na de paasvakantie ook voorgelegd aan meerdere groepen van jongeren. Daarna wordt het concept verder verfijnd en gaan we aan de slag met concrete initiatieven om ons huis vorm te geven. Hieronder kan u het ruwe concept vinden (vormgegeven in 5 mind-maps), zoals voorgelegd aan het forum:

Samantha Werthen (28/03/2017)

ONZE WAARDEN

Samantha Werthen (28/03/2017)

DE SAMENWERKING

Samantha Werthen (28/03/2017)

DE KERNTAKEN

Samantha Werthen (28/03/2017)

ONZE OPDRACHT

Samantha Werthen (28/03/2017)