Welkom op het projectportaal rond handelingsgericht werken (HGW) en handelingsgerichte diagnostiek (HGD). Doorheen de fasen van het zorgcontinuüm worden de zeven uitgangspunten systematisch toegepast door leerkracht, zorgcoördinator, directie en CLB-team. HGW en HGD beogen kwaliteteitsvol onderwijs en doeltreffende leerlingenbegeleiding.

Ontmoetingsdag HGW 2020 uitgesteld

Omwille van de coronacrisis zijn we helaas genoodzaakt om onze Ontmoetingsdag HGW 2020 te verplaatsen naar 2021. Hou alvast donderdag 23 september 2021 vrij voor onze volgende editie van de #OntmoetingsdagHGW!

HGW/HGD (12/06/2020)