Welkom op het projectportaal rond handelingsgericht werken (HGW) en handelingsgerichte diagnostiek (HGD). Doorheen de fasen van het zorgcontinuüm worden de zeven uitgangspunten systematisch toegepast door leerkracht, zorgcoördinator, directie en CLB-team. HGW en HGD beogen kwaliteteitsvol onderwijs en doeltreffende leerlingenbegeleiding.

Aantal medew. voor HGW/HGD: 3

Projectverantwoordelijken:
Hugo Van de Veire, Anneleen Denys
Medewerker Telefoon E-mail
Benedikte Timbremont [Eerst aanmelden a.u.b.]benedikte.timbremont [at] topuntgent.be
Inge Lootens 0490 64 25 27 inge.lootens [at] topuntgent.be
Liesbet Van der Heyden 0493 93 99 05 liesbet.vanderheyden [at] topuntgent.be

 top