Welkom op het projectportaal rond handelingsgericht werken (HGW) en handelingsgerichte diagnostiek (HGD). Doorheen de fasen van het zorgcontinuüm worden de zeven uitgangspunten systematisch toegepast door leerkracht, zorgcoördinator, directie en CLB-team. HGW en HGD beogen kwaliteteitsvol onderwijs en doeltreffende leerlingenbegeleiding.

Datum Event
23/09/2021 Ontmoetingsdag HGW 2021
20/10/2020 HGD voor CLB okt 2020
17/09/2020 UITGESTELD - Ontmoetingsdag HGW 2020
28/01/2020 HGD voor CLB reeks 1
12/09/2019 HGW 2019
13/09/2018 HGW 2018
14/09/2017 HGW 2017
15/09/2016 HGW 2016
10/09/2015 HGW 2015