Welkom bij leerloopbaanschakelen

Loopbaanschakelen... Naar een duurzaam en integraal personeelsbeleid

De ontwikkelingen en tendenzen van de laatste jaren (waaronder nieuw organisatiemodel en vernieuwde rollen, verhuis naar één centrale werkplek, net- en sectoroverstijgend werken,...) stellen Vrij CLB regio Gent voor nieuwe noden en uitdagingen op vlak van personeels- en loopbaanbeleid.

Het project Loopbaanschakelen zal de basis vormen voor een vernieuwd personeelsbeleid dat tegemoet komt aan de centrumnoden en behoeftes ervaren door de personeelsleden.

Het project Loopbaanschakelen is in lijn met de visie op personeelsbeleid en de kernwaarden uit het beleidsplan 2017 - 2020 van het CLB. We streven naar een integraal en duurzaam personeelsbeleid waarbij de competenties en ambities van de personeelsleden afgestemd worden op de organisatiedoelstellingen van de organisatie. We willen bovendien de kernwaarden (onafhankelijkheid/neutraaal, verbinding, gericht op groei & ontwikkeling, focus op het positieve, creatief/innovatief) nog meer toepassen op onszelf ('practice what you preach' principe).

Met het project Loopbaanschakelen zullen we in de eerste plaats inzetten op de domeinen competentiebeleid, loopbaanbeleid en werving & selectie. Binnen deze domeinen willen we tools en systemen ontwikkelen die gemakkelijk hanteerbaar en nuttig zijn.

We streven volgende resultaten na:

  • Competentiebeleid: Ontwikkelen van competentieprofielen en opstellen van nieuwe functiebeschrijvingen in lijn met de huidige werking van het CLB. De vernieuwde functiebeschrijvingen inzetten als instrument voor functionerings- en groeigesprekken.
  • Loopbaanbeleid: Hervormen van de formele functioneringsgesprekken en stimuleren van een constructieve en informele feedbackcultuur met de focus op ontwikkelen.
  • Werving & selectie: Ontwikkelen van een wervings- en selectiebeleid met een verschuiving van disciplinegericht naar competentiegericht werven. CLB voorstellen als aantrekkelijke werkgever voor huidige en toekomstige medewerkers.

Bij de uitwerking van de diverse acties in het kader van het project Loopbaanschakelen zal steeds rekening gehouden worden met gender en diversiteit.

Om de resultaten te behalen zal samengewerkt worden met onder andere TOPunt Gent, externe partners en consultants.

Dit project kan mede tot stand komen dankzij de financiële steun vanuit het Europees Sociaal Fonds, Vlaanderen en Europa.