WAARSCHUWING: Er zijn momenteel problemen met de databank van deze website waardoor het mogelijk is dat u zich NIET kan inschrijven en/of overuren kan registreren. Indien dit het geval is, gelieve dan later nog eens terug te komen. De ICT-medewerkers werken continue aan een oplossing. (opgelet: de inschrijvingen voor het Webinar Effectieve leerlinggesprekken werken wél (maar u krijgt geen bevestigingsmail, ook al verschijnt er op het scherm 'succesvol insgeschreven', dus geen zorgen)
 

 

 

Powerpoint van de vorming
Auteur:
DuoPlus

Datum:
06/03/2020

Categorie:
Powerpoint van de vorming
Auteur:
DuoPlus

Datum:
06/03/2020

Categorie:
Website DUOplus
Op deze website vind je meer info over de werking van DUOplus alsook concrete informatie over duaal leren en alle oefeningen, informatiebronnen, gesprekstechnieken, en methodieken waar in de werking van DUOplus gebruik van gemaakt wordt. Dit geeft informatie over duaal leren, maar is zeker ook bruikbaar ter inspiratie voor de uitbouw van een bredere onderwijsloopbaanoriëntering.
Auteur:
DuoPlus

Datum:
05/02/2019
Aanbod duale studierichtingen
Studierichtingen die duaal aangeboden worden vanaf 01.09.2019
Auteur:
Ministerie van Onderwijs/werk

Datum:
12/09/2018