Wie zijn wij en wat doen wij? 

Bezoek zeker ook de website van DUOplus voor meer informatie. Je vindt daar ook alle materialen en uitleg over de werking.

Alle CLB medewerkers die in het project DuoPlus gestapt zijn hebben reeds ruime ervaring in het begeleiden van jongeren. Deze expertise vormt de basis van het project DuoPlus.

DuoPlus werkt  net- en sectoroverschrijdend samen met partners uit onderwijs & arbeid. In eerste instantie richten we ons op de uitrol van de duale proeftuinprojecten in de richtingen 'lassen-constructie' en 'logistiek'.

We bieden procesgerichte ondersteuning aan de verschillende actoren betrokken in het leerproces van een jongere in een duale richting. We doen dit door gebruik te maken van de instrumenten voor oriëntering, screening en matching (InClusieF) die in een vorige ESF oproep ontwikkeld werden. Deze instrumenten worden door feedback en input van de medewerkers en partners in de lopende projecten gaandeweg verfijnd.  Voor de opvolging en evaluatie binnen het duale leertraject richten we onze focus op het coachen en/of ondersteunen van leerkrachten, trajectbegeleiders, mentoren op de werkplek en aanvullende individuele gesprekken met jongeren in een oriënteringstraject.  We houden hierbij rekening met de eigen manier van werken van een school of werkplek en verruimen de focus vanuit onze expertise in een concrete oplossings- en handelingsgericht manier van werken. We doen dit door ondersteuning, coaching en opleiding op scholen, in mentoropleidingen en in de leergemeenschappen georganiseerd door de arbeidspartner.  Vanuit hun ervaring met jongeren in een arbeidsgericht traject beogen we als CLB-medewerker in DuoPlus kansen voor jongeren in een duaal traject te faciliteren. We doen dit door de focus te leggen op ondersteuning in een degelijk, groeigericht, kwalitatief oriënteringstraject van een jongere; door expertise te delen over oplossingsgerichte communicatie; door concrete expertise te delen over handelingsgericht samenwerken en door op zoek te gaan naar constructieve samenwerkingen met de arbeidspartners in een duaal traject. Door op die manier de ondersteuning aan te bieden voor zowel onderwijs-, CLB- als werkactoren beogen we een brede preventieve aanpak die kansen genereert voor alle jongeren, met extra aandacht voor die jongeren die het meest nood hebben aan een positieve groeigerichte communicatie om het geloof in eigen kunnen terug te vinden. We gaan er van uit dat arbeidsrijpheid een gedeelde verantwoordelijkheid is tussen de jongere, de werkplek en de school en dat groeigerichte communicatie hierin een centrale rol speelt.  Bovendien ondersteunt DuoPlus, in samenwerking met zijn partners onderwijs en werkplek om binnen de duale richtingen  ‘lassen-constructie’ en 'logistiek' ook mogelijkheden te faciliteren voor kwetsbare jongeren die mits redelijke aanpassingen tot een succesvol traject kunnen komen. Ook hier ligt de focus op een oplossingsgerichte manier van aanpakken en groeigericht communiceren met alle betrokkenen. 

 

Vertrekkende vanuit deze expertise en visie werd gekeken naar partners om een complementair aanbod uit te werken naar begeleiding van jongeren die instappen in een duale richting. Hiervoor werd een samenwerking afgesloten met Agoria, INOM en SFTL die respectievelijke de duale leertrajecten lassen-constructie en logistiek organisatorisch helpen vorm te geven en ook pedagogisch-didactisch mee helpen uitbouwen. Onze samenwerkingen verlopen complementair. Vanuit ESF Vlaanderen wil men de realisatie van duaal leren in Vlaanderen ondersteunen door de financiering van projecten als DuoPlus die zorgen voor een verdere professionalisering en omkadering van het duale leertraject van de jongere.

 

De concrete tools werking, visie werd gebudeld op een website pagina www.topuntgent.be/induo

Voor meer informatie over onze werking en ons aanbod kan u ons steeds vrijblijvend contacteren.

 

Tonnard Tineke

tineke.tonnard@topuntgent.be

0493 82 84 66

Baele Judith

judith.baele@topuntgent.be

0492 24 78 97