Welkom bij Aanloopfase duaal leren Gent

Leerlingen die in duaal leren willen stappen, maar nog niet de juiste attitudes hebben om te leren op de werkplek (lees: wel ‘arbeidsbereid’ maar niet ‘arbeidsrijp’/ ‘quasi-arbeidsrijp’), zullen het bindende advies ‘aanloopfase’ krijgen van de klassenraad na screening.

Voor leerlingen in de aanloopfase wordt na screening een individueel trajectbegeleidingsplan opgemaakt. Hierin wordt de invulling op maat van elke leerling uitgetekend. In een aanloopfase kan gewerkt aan

1° het verbeteren van de arbeidsgerichte competenties van de leerling; of

2° het verbeteren van loopbaangerichte competenties, het zoeken naar een tewerkstelling en verbetering van sollicitatievaardigheden; of

3° het versterken van vaktechnische competenties

Deze aanloopfase kan aangeboden worden door alle verstrekkers duaal leren (centra voor DBSO, Syntra lesplaats of in een voltijdse school). In deze fase volgen de leerlingen een schoolcomponent en een aanloopcomponent. Voor de aanloopcomponent kunnen scholen beroep doen op externe partners die de tekorten op het vlak van arbeidsrijpheid helpen opvullen. In deze aanloopcomponent krijgt de leerling extra ondersteuning die verschillende vormen kan aannemen:

Een aanloopfase is altijd maatwerk en wordt georganiseerd vanuit het principe ‘zo lang als nodig; zo kort als mogelijk’.

Opmerking: als er (nog) geen werkplek gevonden is, dan kan die leerling ook school lopen in de aanloopfase of in de voltijdse variant van de duale opleiding.

Dit proefproject liep van januari tot en met juni 2019 en probeerde deze aanloopfase voor te bereiden in Gent. De resultaten en de huidige werking van de aanloopfase zijn terug te vinden op de website van DUOplus: www.topuntgent.be/induo.