Ontmoetingsdag HGW

Aankondiging - Uitnodiging Ontmoetingsdag HGW 2019
Programma, praktische info en een overzicht van, en info over alle namiddagsessies van de Ontmoetingsdag HGW op 12 september 2019
Auteur:
HGW/HGD

Datum:
05/09/2019
Campus UA Liggingsplan
Liggingsplan Stadscampus Universiteit Antwerpen, locatie van de ontmoetingsdag HGW
Auteur:
Universiteit Antwerpen

Datum:
26/03/2019
HGW2019 Keynote 1 Leren van sociale relaties op school
Hand-outs
Auteur:
Bram Orobio de Castro

Datum:
09/09/2019
HGW2019 Keynote 2 Reflectie vanuit HGW
Hand-outs
Auteur:
Noëlle Pameijer

Datum:
11/09/2019
HGW2019 Keynote 3 Potential
Hand-outs
Auteur:
Piet Van Avermaet en Inge Van De

Datum:
09/09/2019
HGW2019 Sessie 01 GOL(L)D-concept
Info Boek
Auteur:
Inge Van De Putte en Elisabeth D

Datum:
06/09/2019
HGW2019 Sessie 02 Handelingsgerichte klassenraad
Hand-outs
Auteur:
Tineke Tonnard

Datum:
11/09/2019
HGW2019 Sessie 03 Lesson Study
Hand-outs
Auteur:
Kathleen Bodvin en Katelijne Bar

Datum:
04/09/2019
HGW2019 Sessie 04 All In. Iedereen Inclusief
Hand-outs
Auteur:
An Kennes

Datum:
12/09/2019
HGW2019 Sessie 05 Taxonomie van Bloom
Info Boek
Auteur:
Tine Van Severen

Datum:
09/09/2019
HGW2019 Sessie 06 GedragsMatrix
Bijlagen
Auteur:
Peter De Vries

Datum:
09/09/2019
HGW2019 Sessie 06 GedragsMatrix
Hand-outs
Auteur:
Peter De Vries

Datum:
17/09/2019
HGW2019 Sessie 07 Effectieve feedback
Hand-outs
Auteur:
Jan Coppieters

Datum:
09/09/2019
HGW2019 Sessie 07 Effectieve feedback
Bijlagen: cartoons -reflectieblad -exitcard
Auteur:
Jan Coppieters

Datum:
09/09/2019
HGW2019 Sessie 08 Zelfsturing
Invulformulieren
Auteur:
Els Dammekens en Stefanie Lowett

Datum:
09/09/2019
HGW2019 Sessie 08 Zelfsturing
Hand-outs
Auteur:
Els Dammekens

Datum:
16/09/2019
HGW2019 Sessie 09 Samen tegen schooluitval
Hand-outs
Auteur:
Katrijn De Waele, Frans Monsecou

Datum:
16/09/2019
HGW2019 Sessie 10 Belbin Teamrollenmodel
Hand-outs
Auteur:
Ingrid Molein

Datum:
17/09/2019
HGW2019 Sessie 10 Belbin Teamrollenmodel
Bijlage: oefening krokodillenrivier
Auteur:
Ingrid Molein

Datum:
17/09/2019
HGW2019 Sessie 11 Diversiteit in beeld: observeren om te leren
Hand-outs
Auteur:
Hannah Boonen en Marijke Wilssen

Datum:
09/09/2019
HGW2019 Sessie 12 Prodia protocol Cognitief Sterk Functioneren
verwijzing naar website
Auteur:
Prodia Projectteam

Datum:
04/09/2019
HGW2019 Sessie 12 Prodia protocol Cognitief Sterk Functioneren
Hand-outs
Auteur:
Noortje Vervoort en Ann Van Romp

Datum:
20/09/2019
HGW2019 Sessie 13 Trauma- en cultuursensitief werken
Hand-outs
Auteur:
Lindsay Jeffries en Katia Michau

Datum:
09/09/2019
oefening impact op leren
Auteur:
Benedikte Timbremont

Datum:
16/05/2019
oefening impact op leren
Auteur:
Benedikte Timbremont

Datum:
16/05/2019
presentatie HGW studiedag
Auteur:
HGW

Datum:
16/05/2019
presentatie HGW studiedag
Auteur:
Benedikte Timbremont

Datum:
16/05/2019
prodia beslisboom zorgcontinuum ADP
Auteur:
Benedikte Timbremont

Datum:
16/05/2019
prodia beslisboom zorgcontinuum ADP
Auteur:
Benedikte Timbremont

Datum:
16/05/2019
Sessie 3 De Stud!o
Hand-outs presentatie
Auteur:
Lodewijck Jonckheere

Datum:
27/09/2018
Sessie 4 Pesten aanpakken - presentatie
Hand-outs
Auteur:
Jan Coppieters

Datum:
24/09/2018
Sessie 5 Emotieregulatie
Hand-outs
Auteur:
Brenda Volkaert en Elisa Boelens

Datum:
19/10/2018
Sessie 6 Beter leren door breed evalueren
Hand-outs
Auteur:
Koen Mattheeuws

Datum:
24/09/2018
Sessie 6 Breed evalueren: omgaan met verschil in zijn en in lere
Tekst van Saskia Vandeputte
Auteur:
Koen Matteeuws

Datum:
08/10/2018
Sessie 8 InDuO 10 geboden oplossingsgericht werken
Auteur:
Anna Claeys en Tineke Tonnard

Datum:
24/09/2018
Sessie 8 InDuO Inoefenen schaalvraag
Auteur:
Anna Claeys en Tineke Tonnard

Datum:
24/09/2018
Sessie 8 InDuO presentatie
Hand-outs
Auteur:
Anna Claeys en Tineke Tonnard

Datum:
24/09/2018
Sessie 8 InDuO Shoppinglijst HGW
Workshop vragen HGW
Auteur:
Anna Claeys en Tineke Tonnard

Datum:
24/09/2018
Sessie 8 InDuO Stroomschema oplossingsgericht werken
Het belang van de relatie met de jongere
Auteur:
Anna Claeys en Tineke Tonnard

Datum:
24/09/2018
Sessie 8 InDuO Uitgangspunten HGW
´ s t a p d o o s ´
Auteur:
Anna Claeys en Tineke Tonnard

Datum:
24/09/2018
stappen in de leerlingbespreking invulblad
Auteur:
Benedikte Timbremont

Datum:
16/05/2019
stappen in de leerlingbespreking invulblad
Auteur:
Benedikte Timbremont

Datum:
16/05/2019
stappen in de leerlingbespreking slide
Auteur:
HGW

Datum:
16/05/2019
stappen in de leerlingbespreking slide
Auteur:
Benedikte Timbremont

Datum:
16/05/2019
uitgangspunten handelingsgericht werken
Auteur:
Benedikte Timbremont

Datum:
16/05/2019
uitgangspunten handelingsgericht werken
Auteur:
Benedikte Timbremont

Datum:
16/05/2019
uitnodiging HGW in verhoogde zorg
Auteur:
HGW

Datum:
16/05/2019
uitnodiging HGW in verhoogde zorg
Auteur:
HGW

Datum:
16/05/2019