Bijlagen boek

Handelingsgericht werken: samenwerken aan schoolsucces

Hoe kunnen onderwijsprofessionals samenwerken aan schoolsucces? Daarover gaat deze geheel vernieuwde versie van Handelingsgericht Werken (HGW) voor leerkrachten, zorgcoördinatoren, leerlingenbegeleiders, directies, ondersteuners, pedagogisch begeleiders, CLB-medewerkers, lerarenopleiders, hulpverleners en iedereen die bij zorg op school betrokken is. Dit boek beschrijft de verdere ontwikkeling van HGW. De uitgangspunten en werkwijze van HGW zijn verbeterd en aangepast aan actuele ontwikkelingen. Zo staan doelgericht werken en systematisch evalueren nu op de eerste plaats en is er, naast de onderwijsbehoeften van leerlingen, ook aandacht voor hun opvoedingsbehoeften. De leerling heeft een veel sterkere positie gekregen en ook de samenwerking met ouders komt nadrukkelijker aan bod: hoe kunnen zij het onderwijs ondersteunen?