Documentatie

Hieronder vindt u een overzicht van alle bestanden gereletaeerd aan TOPunt Gent vzw of aan onze projecten/initiatieven.
Gebruik de zoek- en filterfunctie voor het beste resultaat. Zoek je bestanden van 2016/2015? Zie ons archief

Affiche project
Auteur:
Loopbaanschakelen

Datum:
16/10/2019

Categorie:
beschikbaarheid Routeplanner Leen De Weirdt
Auteur:
Routeplanner

Datum:
01/10/2019

Categorie:
HGW2019 Sessie 12 Prodia protocol Cognitief Sterk Functioneren
Hand-outs
Auteur:
Noortje Vervoort en Ann Van Romp

Datum:
20/09/2019

Categorie:
HGW2019 Sessie 06 GedragsMatrix
Hand-outs
Auteur:
Peter De Vries

Datum:
17/09/2019

Categorie:
HGW2019 Sessie 10 Belbin Teamrollenmodel
Bijlage: oefening krokodillenrivier
Auteur:
Ingrid Molein

Datum:
17/09/2019

Categorie:
HGW2019 Sessie 10 Belbin Teamrollenmodel
Hand-outs
Auteur:
Ingrid Molein

Datum:
17/09/2019

Categorie:
HGW2019 Sessie 08 Zelfsturing
Hand-outs
Auteur:
Els Dammekens

Datum:
16/09/2019

Categorie:
HGW2019 Sessie 09 Samen tegen schooluitval
Hand-outs
Auteur:
Katrijn De Waele, Frans Monsecou

Datum:
16/09/2019

Categorie:
HGW2019 Sessie 04 All In. Iedereen Inclusief
Hand-outs
Auteur:
An Kennes

Datum:
12/09/2019

Categorie:
HGW2019 Keynote 2 Reflectie vanuit HGW
Hand-outs
Auteur:
Noëlle Pameijer

Datum:
11/09/2019

Categorie:
HGW2019 Sessie 02 Handelingsgerichte klassenraad
Hand-outs
Auteur:
Tineke Tonnard

Datum:
11/09/2019

Categorie:
HGW2019 Sessie 13 Trauma- en cultuursensitief werken
Hand-outs
Auteur:
Lindsay Jeffries en Katia Michau

Datum:
09/09/2019

Categorie:
HGW2019 Keynote 1 Leren van sociale relaties op school
Hand-outs
Auteur:
Bram Orobio de Castro

Datum:
09/09/2019

Categorie:
HGW2019 Keynote 3 Potential
Hand-outs
Auteur:
Piet Van Avermaet en Inge Van De

Datum:
09/09/2019

Categorie:
HGW2019 Sessie 11 Diversiteit in beeld: observeren om te leren
Hand-outs
Auteur:
Hannah Boonen en Marijke Wilssen

Datum:
09/09/2019

Categorie:
HGW2019 Sessie 05 Taxonomie van Bloom
Info Boek
Auteur:
Tine Van Severen

Datum:
09/09/2019

Categorie:
HGW2019 Sessie 08 Zelfsturing
Invulformulieren
Auteur:
Els Dammekens en Stefanie Lowett

Datum:
09/09/2019

Categorie:
HGW2019 Sessie 07 Effectieve feedback
Bijlagen: cartoons -reflectieblad -exitcard
Auteur:
Jan Coppieters

Datum:
09/09/2019

Categorie:
HGW2019 Sessie 07 Effectieve feedback
Hand-outs
Auteur:
Jan Coppieters

Datum:
09/09/2019

Categorie:
HGW2019 Sessie 06 GedragsMatrix
Bijlagen
Auteur:
Peter De Vries

Datum:
09/09/2019

Categorie:
HGW2019 Sessie 01 GOL(L)D-concept
Info Boek
Auteur:
Inge Van De Putte en Elisabeth D

Datum:
06/09/2019

Categorie:
Aankondiging - Uitnodiging Ontmoetingsdag HGW 2019
Programma, praktische info en een overzicht van, en info over alle namiddagsessies van de Ontmoetingsdag HGW op 12 september 2019
Auteur:
HGW/HGD

Datum:
05/09/2019

Categorie:
HGW2019 Sessie 12 Prodia protocol Cognitief Sterk Functioneren
verwijzing naar website
Auteur:
Prodia Projectteam

Datum:
04/09/2019

Categorie:
HGW2019 Sessie 03 Lesson Study
Hand-outs
Auteur:
Kathleen Bodvin en Katelijne Bar

Datum:
04/09/2019

Categorie:
Infofolder werking CLB voor jongeren
Netoverstijgende folder die de werking van het CLB toelicht aan ouders.
Auteur:
TOPunt Gent

Datum:
09/07/2019
Infofolder werking CLB voor ouders
Netoverstijgende folder die de werking van het CLB toelicht aan ouders.
Auteur:
TOPunt Gent

Datum:
09/07/2019
Inspiratielijst
Inspiratielijst met links naar materialen, tips, hulpmiddelen voor het lesgeven aan/over leerlingen met een vluchtverhaal, communiceren met ouders,...
Auteur:
Traumapsychologen

Datum:
12/06/2019

Categorie:
presentatie HGW studiedag
Auteur:
Benedikte Timbremont

Datum:
16/05/2019

Categorie:
stappen in de leerlingbespreking invulblad
Auteur:
Benedikte Timbremont

Datum:
16/05/2019

Categorie:
stappen in de leerlingbespreking slide
Auteur:
Benedikte Timbremont

Datum:
16/05/2019

Categorie:
oefening impact op leren
Auteur:
Benedikte Timbremont

Datum:
16/05/2019

Categorie:
prodia beslisboom zorgcontinuum ADP
Auteur:
Benedikte Timbremont

Datum:
16/05/2019

Categorie:
uitgangspunten handelingsgericht werken
Auteur:
Benedikte Timbremont

Datum:
16/05/2019

Categorie:
uitnodiging HGW in verhoogde zorg
Auteur:
HGW

Datum:
16/05/2019

Categorie:
uitnodiging HGW in verhoogde zorg
Auteur:
HGW

Datum:
16/05/2019

Categorie:
uitgangspunten handelingsgericht werken
Auteur:
Benedikte Timbremont

Datum:
16/05/2019

Categorie:
prodia beslisboom zorgcontinuum ADP
Auteur:
Benedikte Timbremont

Datum:
16/05/2019

Categorie:
oefening impact op leren
Auteur:
Benedikte Timbremont

Datum:
16/05/2019

Categorie:
stappen in de leerlingbespreking invulblad
Auteur:
Benedikte Timbremont

Datum:
16/05/2019

Categorie:
stappen in de leerlingbespreking slide
Auteur:
HGW

Datum:
16/05/2019

Categorie:
presentatie HGW studiedag
Auteur:
HGW

Datum:
16/05/2019

Categorie:
Sociale kaarten Gent
Dit document wil een hulpmiddel zijn om de begeleiding binnen de stad Gent over organisaties heen vlotter te laten verlopen. Zowel professionele en vrijwillige hulpverleners kunnen er terecht voor ondersteuning in het werken met deze doelgroepn,. Vaak worden ze immers geconfronteerd met meerdere problemen waarvoor ze als individuele hulp- of dienstverlener niet meteen een pasklaar antwoord weten. Een goede doorverwijzing is dan cruciaal om te vermijden dat je een klant of cliënt zomaar van het kastje naar de muur stuurt. Via deze websites kunnen begeleiders uit diverse domeinen elkaar gemakkelijker vinden om samen te werken. Het vormt ook een aanleiding om kennis of werkinstrumenten te delen en ervaringen uit te wisselen voor een goede dienstverlening.
Auteur:
Van derhaeghen Peggy

Datum:
23/04/2019

Categorie:
Uitnodiging De Kracht Van Kwetsbaarheid
Uitnodiging voor "De kracht van kwetsbaarheid. En meer" op 2 mei 2019. Inschrijven via www.topuntgent.be/krachtvankwetsbaarheid
Auteur:
Overkophuis Gent

Datum:
26/03/2019

Categorie:
Campus UA Liggingsplan
Liggingsplan Stadscampus Universiteit Antwerpen, locatie van de ontmoetingsdag HGW
Auteur:
Universiteit Antwerpen

Datum:
26/03/2019

Categorie:
UITpas en organisatiepas
Dit document geeft een goede omschrijving van wat de UITpas allemaal te beiden heeft en wat de kosten zijn.
Auteur:
stad Gent

Datum:
25/02/2019

Categorie:
Betrokken scholen bij kansenbevordering stad Gent
Deze lijst is een inventarisatie van betrokken scholen bij OCMW en het onderwijscentrum Gent
Auteur:
Van derhaeghen Peggy

Datum:
19/02/2019

Categorie:
Folder werking CLB
Deze folder kwam netoverstijgend tot stand. Deze folder werd geëvalueerd door de werkgroep kansenbevordering in het schooljaar 2017-2018. Deze folder is geschikt om de werking van het CLB bekend te maken, ook aan maatschappelijk kwetsbare leerlingen en hun gezin. Deze folder wordt best ingezet samen met een mondelinge uitleg over de werking.
Auteur:
KABE

Datum:
19/02/2019

Categorie:
Doorverwijzingen
Lijst met contactgegevens voor mogelijke doorverwijzingen per regio. Zowel hulpverlening voor en na de toegangspoort als opvoedingsondersteuning, vrijetijdsorganisaties,... Contacteer ons indien u hierin aanvullingen heeft, dit blijft een werkdocument.
Auteur:
Traumapsychologen

Datum:
07/02/2019

Categorie:
Praktische kaarten voor scholen
Met deze inleiding van de praktische kaarten geven we een indruk van de inhoud. Voor het verkrijgen van de kaarten, gelieve ons te contacteren.
Auteur:
Traumapsychologen

Datum:
07/02/2019

Categorie:
Syllabus - inhoudsopgave
Deze inhoudsopgave geeft een idee van de inhoud van onze syllabus. Contacteer ons gerust om deze te verkrijgen.
Auteur:
Traumapsychologen

Datum:
07/02/2019

Categorie:
Website DUOplus
Op deze website vind je meer info over de werking van DUOplus alsook concrete informatie over duaal leren en alle oefeningen, informatiebronnen, gesprekstechnieken, en methodieken waar in de werking van DUOplus gebruik van gemaakt wordt. Dit geeft informatie over duaal leren, maar is zeker ook bruikbaar ter inspiratie voor de uitbouw van een bredere onderwijsloopbaanoriëntering.
Auteur:
DuoPlus

Datum:
05/02/2019

Categorie:
voorstelling verbindingsteam
Auteur:
Samen 1 Plan

Datum:
01/02/2019

Categorie:
Consultfuncties
Welke dienst kan je contacteren voor welke vragen?
Auteur:
Traumapsychologen

Datum:
14/01/2019

Categorie:
betrokken scholen bij kansenbevordering stad Gent
In dit document zijn de betrokken scholen bij diverse werkingen van het onderwijscentrum en het OCMW Gent opgenomen
Auteur:
Kansenbevordering

Datum:
08/01/2019

Categorie:
Armoede op school - de rol van het CLB
Dit document werd opgemaakt n.a.v. een interview door Frie van Camp. Deze zou een publicatie doen bij Politeia over omgaan met armoede op school. De rol van het CLB werd in dit document opgenomen. Er wordt rekening gehouden met het decreet leerlingenbegeleidng van april 2018.
Auteur:
Van derhaeghen Peggy

Datum:
08/01/2019

Categorie:
Werken met tolken in het CLB
Dit document bevat een handige leidraad voor communicatie met anderstaligen. In het document zijn ook hulpmiddelen opgenomen om samenwerking met een sociaal tolk met je cliënt voor te bereiden.
Auteur:
PVOC

Datum:
08/01/2019

Categorie:
werken met tolken in het CLB
Dit document betreft het sociaal tolken en vertalen. Er is ook een leiddraad beschikbaar die je kan hanteren bij communicatie bij anderstaligen. Er staan handige hulpmiddelen die je helpen om te juiste sociale tolk in te schakelen.
Auteur:
PVOC

Datum:
08/01/2019

Categorie:
Sessie 5 Emotieregulatie
Hand-outs
Auteur:
Brenda Volkaert en Elisa Boelens

Datum:
19/10/2018

Categorie:
Sessie 6 Breed evalueren: omgaan met verschil in zijn en in lere
Tekst van Saskia Vandeputte
Auteur:
Koen Matteeuws

Datum:
08/10/2018

Categorie:
Sessie 3 De Stud!o
Hand-outs presentatie
Auteur:
Lodewijck Jonckheere

Datum:
27/09/2018

Categorie:
Sessie 4 Pesten aanpakken - presentatie
Hand-outs
Auteur:
Jan Coppieters

Datum:
24/09/2018

Categorie:
Sessie 8 InDuO 10 geboden oplossingsgericht werken
Auteur:
Anna Claeys en Tineke Tonnard

Datum:
24/09/2018

Categorie:
Sessie 8 InDuO presentatie
Hand-outs
Auteur:
Anna Claeys en Tineke Tonnard

Datum:
24/09/2018

Categorie:
Sessie 8 InDuO Stroomschema oplossingsgericht werken
Het belang van de relatie met de jongere
Auteur:
Anna Claeys en Tineke Tonnard

Datum:
24/09/2018

Categorie:
Sessie 8 InDuO Inoefenen schaalvraag
Auteur:
Anna Claeys en Tineke Tonnard

Datum:
24/09/2018

Categorie:
Sessie 8 InDuO Uitgangspunten HGW
´ s t a p d o o s ´
Auteur:
Anna Claeys en Tineke Tonnard

Datum:
24/09/2018

Categorie:
Sessie 8 InDuO Shoppinglijst HGW
Workshop vragen HGW
Auteur:
Anna Claeys en Tineke Tonnard

Datum:
24/09/2018

Categorie:
Sessie 6 Beter leren door breed evalueren
Hand-outs
Auteur:
Koen Mattheeuws

Datum:
24/09/2018

Categorie:
Key-note Leerlingen begeleiden: een nieuw kader
Leerlingen begeleiden en ondersteunen in Vlaanderen: een nieuw kader met nieuwe uitdagingen?
Auteur:
Prof. Dr. Elke Struyf

Datum:
20/09/2018

Categorie:
Key-note Samenwerken aan schoolsucces
HGW 2018: nieuwe Vlaamse editie
Auteur:
Noëlle Pameijer en Benedikte Ti

Datum:
20/09/2018

Categorie:
Sessie 1 Teamteaching
Pijlenschema
Auteur:
Mieke Meirsschaut en Ilse Ruys

Datum:
19/09/2018

Categorie:
Sessie 10 Omgaan met leerlingen met een vluchtverhaal
Hand-outs project Trauma
Auteur:
Lindsay Jeffries, Katia Michaux,

Datum:
19/09/2018

Categorie:
Sessie 15 Competenties leraren gericht inzetten? Flexibel lesgev
Hand-outs Het verhaal van de wereldreiziger
Auteur:
Jef Groffen

Datum:
19/09/2018

Categorie:
Sessie 15 Competenties leraren gericht inzetten? Flexibel lesgev
Hand-outs
Auteur:
Aster Van Mieghem

Datum:
19/09/2018

Categorie:
Sessie 14 HGD-ICF
casus Shania Integratiefase
Auteur:
Sarah Schaubroeck en Erik Vanher

Datum:
19/09/2018

Categorie:
Sessie 14 HGD-ICF
casus Shania ICF-schema
Auteur:
Sarah Schaubroeck en Erik Vanher

Datum:
19/09/2018

Categorie:
Sessie 14 HGD-ICF
casus Shania - ICF-schema ingevuld
Auteur:
Sarah Schaubroeck en Erik Vanher

Datum:
19/09/2018

Categorie:
Sessie 14 HGD-ICF
casus Shania - intakefase
Auteur:
Sarah Schaubroeck en Erik Vanher

Datum:
19/09/2018

Categorie:
Sessie 11 Leerkrachten sterker maken? - Potential
Een inclusieve bril - Project Potential 2018-2019
Auteur:
Marijke Wilssens - Hannah Boonen

Datum:
19/09/2018

Categorie:
Sessie 11 Leerkrachten sterker maken? - Potential
Groeibundel Potential
Auteur:
Marijke Wilssens - Hannah Boonen

Datum:
19/09/2018

Categorie:
Sessie 11 Leerkrachten sterker maken? - Potential
Hand-outs
Auteur:
Marijke Wilssens - Hannah Boonen

Datum:
19/09/2018

Categorie:
Sessie 6 Breed evalueren
Handvaten om breed evalueren waar te maken
Auteur:
Koen Matteeuws

Datum:
19/09/2018

Categorie:
Sessie 4 Pesten aanpakken
Invulschema Pesten-Plagen-Conflict
Auteur:
Jan Coppieters

Datum:
19/09/2018

Categorie:
Sessie 4 Pesten aanpakken
Tekst Herstelgericht beleid op school
Auteur:
Jan Coppieters

Datum:
19/09/2018

Categorie:
Sessie 2 Binnenklasdifferentiatie in goede en evaluatietijden
Korte inhoud - tekst
Auteur:
Els Castelein

Datum:
19/09/2018

Categorie:
Sessie 2 Binnenklasdifferentiatie in goede en evaluatietijden
Kader
Auteur:
Els Castelein

Datum:
19/09/2018

Categorie:
Sessie 2 Binnenklasdifferentiatie in goede en evaluatietijden
Hand-outs sessie 2
Auteur:
Els Castelein

Datum:
19/09/2018

Categorie:
Sessie 1 Teamteaching
Hand-outs sessie 1
Auteur:
Mieke Meirsschaut en Ilse Ruys

Datum:
19/09/2018

Categorie:
Aanbod duale studierichtingen
Studierichtingen die duaal aangeboden worden vanaf 01.09.2019
Auteur:
Ministerie van Onderwijs/werk

Datum:
12/09/2018

Categorie:
Aanmeldingsfiche Dienst Maatschappelijke Zorg politie
Aanmeldingsfiche voor de spijbelpolitie
Auteur:
Steunpunt

Datum:
09/09/2018

Categorie:
Uitnodiging Ontmoetingsdag HGW 2018
Programma, praktische info en een overzicht van, en info over alle namiddagsessies van de Ontmoetingsdag HGW op 13 september 2018.
Auteur:
HGW/HGD

Datum:
04/09/2018

Categorie:
oriënteringsinstrument
Een integraal oriënteringsinstrument voor duaal leren. Aan de hand van actieve methodieken en gesprekken leg je met de jongere een traject af in een studie-oriëntering.
Auteur:
InClusieF

Datum:
10/07/2018

Categorie:
redelijke aanpassingen in duaal leren
In dit document vindt u een overzicht van uitgeteste materialen die systematisch tot redelijke aanpassingen kunnen leiden op vlak van generieke competenties, noodzakelijk op de werkvloer.
Auteur:
InClusieF

Datum:
09/07/2018

Categorie:
Poster: Leerlingen met een Vluchtverhaal
De essentie van het werken met leerlingen met een vluchtverhaal en mogelijk trauma. Print gerust af en hang hem zichtbaar in je leraarskamer!
Auteur:
Traumapsychologen

Datum:
02/07/2018

Categorie:
Doorverwijzingen
Lijst met diensten/instanties/.. die een ondersteuning kunnen bieden bij het werken met leerlingen met een vluchtverhaal of migratieachtergrond.
Auteur:
Traumapsychologen

Datum:
05/06/2018
Aanmeldingsfiche traject Steunpunt
Aanmeldingsfiche traject Steunpunt
Auteur:
Steunpunt

Datum:
20/04/2018

Categorie:
*** Nieuwe versie oriënteringsinstrument ***
De nieuwe versie van het oriënteringsinstrument verbindt de klassikale werking met individuele technieken om met jongeren aan de slag te gaan rond het oriënteren naar duaal leren. Het luik gericht aan de organisatie van duaal leren op schoolniveau komt in de komende periode aan bod.
Auteur:
InClusieF

Datum:
30/03/2018

Categorie:
weekschema Charlotte
Auteur:
Routeplanner

Datum:
02/02/2018

Categorie:
voorstelling Routeplanner Secundair onderwijs
Auteur:
Routeplanner

Datum:
02/02/2018

Categorie:
voorstelling Routeplanner Basisonderwijs
Auteur:
Routeplanner

Datum:
02/02/2018

Categorie:
Affiche "Hoe kan je het CLB-bereiken?"
Affiche (versie 2017-2018)
Auteur:
CLB Gent

Datum:
25/01/2018

Categorie:
CLB Gent infobrochure voor leerlingen
Infobrochure over de werking van het CLB in het algemeen en over de Gentse CLB´s in het bijzonder. Bevat o.a. de contactgegevens van de Gentse CLB´s. Deze versie is bedoeld voor de leerlingen/jongeren.
Auteur:
CLB Gent

Datum:
25/01/2018

Categorie:
CLB Gent infobrochure voor ouders
Infobrochure over de werking van het CLB in het algemeen en over de Gentse CLB´s in het bijzonder. Bevat o.a. de contactgegevens van de Gentse CLB´s. Deze versie is bedoeld voor ouders.
Auteur:
CLB Gent

Datum:
25/01/2018

Categorie:
Beslisboom
beslisboom
Auteur:
Steunpunt

Datum:
16/01/2018

Categorie:
CLB Chat affiche
Auteur:
Michiel Roos

Datum:
09/11/2017
Eerste versie redelijke aanpassingen
Op dit moment bestaat reeds een eerste versie van enkele oefeningen om redelijke aanpassingen in beeld te brengen. Op basis van feedback van jongeren, leerkrachten en begeleiders wordt aan een nieuwere versie getimmerd. Feedback is steeds welkom.
Auteur:
InClusieF

Datum:
26/10/2017

Categorie:
Flow oplossingsgericht gesprek
Flow oplossingsgericht gesprek - gespreksopbouw om naar de toekomst toe te werken in voor de jongere haalbare stappen.
Auteur:
InClusieF

Datum:
26/10/2017

Categorie:
Oriënteringsinstrument
Aan de hand van dit instrument kan je al heel wat inspiratie opdoen rond het oriënteren naar duaal leren. Dit document is een instrument in ontwikkeling. Het zal nog uitgebreid worden of aan de hand van feedback en recente evoluties op vlak van duaal leren aangepast worden. Heb je vragen over specifieke onderdelen, aarzel niet om ons te contacteren.
Auteur:
InClusieF

Datum:
26/10/2017

Categorie: