Documentatie

Hieronder vindt u een overzicht van alle bestanden gereletaeerd aan TOPunt Gent vzw of aan onze projecten/initiatieven.
Gebruik de zoek- en filterfunctie voor het beste resultaat. Zoek je bestanden van 2016/2015? Zie ons archief

Vormingskalender
Dit is de vormingskalender voor het Lerend Netwerk Duaal Gent.
Auteur:
Duale Impuls Gent

Datum:
28/10/2020

Categorie:
Structuur Lerend netwerk duaal Gent (POF 16.10.2020)
Auteur:
Duale Impuls Gent

Datum:
15/10/2020

Categorie:
Inspiratielijst
Inspiratielijst met links naar materialen, tips, hulpmiddelen voor het lesgeven aan/over leerlingen met een vluchtverhaal, communiceren met ouders,...
Auteur:
Traumapsychologen

Datum:
06/10/2020

Categorie:
Doorverwijzingen
Lijst met contactgegevens voor mogelijke doorverwijzingen per regio. Zowel hulpverlening voor en na de toegangspoort als opvoedingsondersteuning, vrijetijdsorganisaties,... Contacteer ons indien u hierin aanvullingen heeft, dit blijft een werkdocument.
Auteur:
Traumapsychologen

Datum:
06/10/2020

Categorie:
Huiswerkbegeleiding
gesubsidieerde (erkende) initiatieven voor studieondersteuning -huiswerkbegeleiding
Auteur:
KaBe

Datum:
24/09/2020

Categorie:
Powerpoint infosessies ouders
Auteur:
Tineke Tonnard

Datum:
11/03/2020

Categorie:
Powerpoint infosessie op Stap naar het secundair onderwijs
Auteur:
OLB

Datum:
11/03/2020

Categorie:
Powerpoint van de vorming
Auteur:
DuoPlus

Datum:
06/03/2020

Categorie:
Powerpoint van de vorming
Auteur:
DuoPlus

Datum:
06/03/2020

Categorie:
Infodossier Leerlingen zonder wettig verblijf
Leerlingen zonder wettig verblijf zijn in de eerste plaats leerlingen als de andere. Maar soms kan geen wettig verblijf een verschil maken. Dit Infodossier geeft leerkrachten, schooldirecties, CLB-medewerkers, inspectiediensten en schoolopbouwwerkers een juridisch antwoord op vaak voorkomende vragen.
Auteur:
KaBe

Datum:
01/03/2020

Categorie:
Wegwijzer voor mensen met migratieachtergrond
Agentschap Integratie en Inburgering ontwikkelde de brochure om eerste hulp te bieden aan diegene, die negatieve gevoelens en stress ervaren. Beschikbaar in Nederlands, Frans, Engels, Arabisch, Farsi, Roemeens en Russisch.
Auteur:
KaBe

Datum:
29/02/2020

Categorie:
Praktische kaarten voor scholen
Handvaten om concreet van start te gaan met een traumasensitieve aanpak op school
Auteur:
Traumapsychologen

Datum:
27/02/2020

Categorie:
Sociale kaart vluchtelingen
Deze "sociale kaart vluchtelingen" helpt professionals wegwijs in de hulpverlening voor vluchtelingen in Vlaanderen en Brussel.
Auteur:
KaBe

Datum:
14/02/2020

Categorie:
CLB-folder voor jongeren
Laagdrempelig - vertalingen beschikbaar
Auteur:
TOPunt: OLB, Breed onthaal, KaB

Datum:
12/02/2020

Categorie:
CLB-folder voor ouders
Laagdrempelig - vertalingen beschikbaar
Auteur:
KaBe

Datum:
12/02/2020

Categorie:
Syllabus 2020
Trauma- en cultuursensitief werken -een syllabus voor CLB-medewerkers
Auteur:
Traumapsychologen

Datum:
11/02/2020

Categorie:
Consultfuncties
Welke dienst kan je contacteren voor welke vragen?
Auteur:
Traumapsychologen

Datum:
11/02/2020

Categorie:
Presentatie Info- en netwerksessie Intermediairen 22 en 23 jan.
Auteur:
TOPunt: OLB, Breed onthaal, KaB

Datum:
05/02/2020

Categorie:
screening aanmelding Routeplanner
Auteur:
Routeplanner

Datum:
30/01/2020

Categorie:
Powerpoint infosessies 22 en 23 januari voor intermediairen
Auteur:
OLB

Datum:
27/01/2020

Categorie:
Powerpoint infosessies 22 en 23 januari voor intermediairen
Auteur:
OLB

Datum:
27/01/2020

Categorie:
Powerpoint infoavond 5/12/2019
Auteur:
OLB

Datum:
17/01/2020

Categorie:
Powerpoint infosessie 16.01.2020
Auteur:
OLB

Datum:
17/01/2020

Categorie:
infosessie 16 januari 2020
Auteur:
OLB

Datum:
17/01/2020

Categorie:
Presentatie diversiteit
Presentatie Piet Van Avermaet: De kracht van diversiteit
Auteur:
TOPunt

Datum:
19/12/2019

Categorie:
Organigram TOPunt Gent
Organigram van TOPunt Gent vzw met o.a. de verschillende clusters en deelwerkingen - versie december 2019
Auteur:
Michiel Roos

Datum:
18/12/2019

Categorie:
Clusters en deelwerkingen TOPunt (boekje introductiedag)
Infoboekje waarin de verschillende TOPunt deelwerkingen worden toegelicht.
Auteur:
TOPunt Gent vzw

Datum:
18/12/2019

Categorie:
Powerpoint infosessie
Auteur:
OLB

Datum:
05/12/2019

Categorie:
Window of Tolerance
Wat gebeurt er in het brein van een leerling die stress ervaart?
Auteur:
Traumapsychologen

Datum:
26/11/2019

Categorie:
Project in beeld. Vluchten en traumasensitief werken
presentatie (6 minuten) over ons project ´trauma en vluchtelingen´
Auteur:
Traumapsychologen

Datum:
08/11/2019

Categorie:
Uitnodiging kennismaking TOPunt
Auteur:
Anneleen Denys

Datum:
17/10/2019

Categorie:
Affiche project
Auteur:
Loopbaanschakelen

Datum:
16/10/2019

Categorie:
beschikbaarheid Routeplanner Leen De Weirdt
Auteur:
Routeplanner

Datum:
01/10/2019

Categorie:
HGW2019 Sessie 12 Prodia protocol Cognitief Sterk Functioneren
Hand-outs
Auteur:
Noortje Vervoort en Ann Van Romp

Datum:
20/09/2019

Categorie:
HGW2019 Sessie 06 GedragsMatrix
Hand-outs
Auteur:
Peter De Vries

Datum:
17/09/2019

Categorie:
HGW2019 Sessie 10 Belbin Teamrollenmodel
Bijlage: oefening krokodillenrivier
Auteur:
Ingrid Molein

Datum:
17/09/2019

Categorie:
HGW2019 Sessie 10 Belbin Teamrollenmodel
Hand-outs
Auteur:
Ingrid Molein

Datum:
17/09/2019

Categorie:
HGW2019 Sessie 08 Zelfsturing
Hand-outs
Auteur:
Els Dammekens

Datum:
16/09/2019

Categorie:
HGW2019 Sessie 09 Samen tegen schooluitval
Hand-outs
Auteur:
Katrijn De Waele, Frans Monsecou

Datum:
16/09/2019

Categorie:
HGW2019 Sessie 04 All In. Iedereen Inclusief
Hand-outs
Auteur:
An Kennes

Datum:
12/09/2019

Categorie:
HGW2019 Keynote 2 Reflectie vanuit HGW
Hand-outs
Auteur:
Noëlle Pameijer

Datum:
11/09/2019

Categorie:
HGW2019 Sessie 02 Handelingsgerichte klassenraad
Hand-outs
Auteur:
Tineke Tonnard

Datum:
11/09/2019

Categorie:
HGW2019 Sessie 13 Trauma- en cultuursensitief werken
Hand-outs
Auteur:
Lindsay Jeffries en Katia Michau

Datum:
09/09/2019

Categorie:
HGW2019 Keynote 1 Leren van sociale relaties op school
Hand-outs
Auteur:
Bram Orobio de Castro

Datum:
09/09/2019

Categorie:
HGW2019 Keynote 3 Potential
Hand-outs
Auteur:
Piet Van Avermaet en Inge Van De

Datum:
09/09/2019

Categorie:
HGW2019 Sessie 11 Diversiteit in beeld: observeren om te leren
Hand-outs
Auteur:
Hannah Boonen en Marijke Wilssen

Datum:
09/09/2019

Categorie:
HGW2019 Sessie 05 Taxonomie van Bloom
Info Boek
Auteur:
Tine Van Severen

Datum:
09/09/2019

Categorie:
HGW2019 Sessie 08 Zelfsturing
Invulformulieren
Auteur:
Els Dammekens en Stefanie Lowett

Datum:
09/09/2019

Categorie:
HGW2019 Sessie 07 Effectieve feedback
Bijlagen: cartoons -reflectieblad -exitcard
Auteur:
Jan Coppieters

Datum:
09/09/2019

Categorie:
HGW2019 Sessie 07 Effectieve feedback
Hand-outs
Auteur:
Jan Coppieters

Datum:
09/09/2019

Categorie:
HGW2019 Sessie 06 GedragsMatrix
Bijlagen
Auteur:
Peter De Vries

Datum:
09/09/2019

Categorie:
HGW2019 Sessie 01 GOL(L)D-concept
Info Boek
Auteur:
Inge Van De Putte en Elisabeth D

Datum:
06/09/2019

Categorie:
Aankondiging - Uitnodiging Ontmoetingsdag HGW 2019
Programma, praktische info en een overzicht van, en info over alle namiddagsessies van de Ontmoetingsdag HGW op 12 september 2019
Auteur:
HGW/HGD

Datum:
05/09/2019

Categorie:
HGW2019 Sessie 12 Prodia protocol Cognitief Sterk Functioneren
verwijzing naar website
Auteur:
Prodia Projectteam

Datum:
04/09/2019

Categorie:
HGW2019 Sessie 03 Lesson Study
Hand-outs
Auteur:
Kathleen Bodvin en Katelijne Bar

Datum:
04/09/2019

Categorie:
Infofolder werking CLB voor jongeren
Netoverstijgende folder die de werking van het CLB toelicht aan ouders.
Auteur:
TOPunt Gent

Datum:
09/07/2019
Infofolder werking CLB voor ouders
Netoverstijgende folder die de werking van het CLB toelicht aan ouders.
Auteur:
TOPunt Gent

Datum:
09/07/2019
presentatie HGW studiedag
Auteur:
Benedikte Timbremont

Datum:
16/05/2019

Categorie:
stappen in de leerlingbespreking invulblad
Auteur:
Benedikte Timbremont

Datum:
16/05/2019

Categorie:
stappen in de leerlingbespreking slide
Auteur:
Benedikte Timbremont

Datum:
16/05/2019

Categorie:
oefening impact op leren
Auteur:
Benedikte Timbremont

Datum:
16/05/2019

Categorie:
prodia beslisboom zorgcontinuum ADP
Auteur:
Benedikte Timbremont

Datum:
16/05/2019

Categorie:
uitgangspunten handelingsgericht werken
Auteur:
Benedikte Timbremont

Datum:
16/05/2019

Categorie:
uitnodiging HGW in verhoogde zorg
Auteur:
HGW

Datum:
16/05/2019

Categorie:
uitnodiging HGW in verhoogde zorg
Auteur:
HGW

Datum:
16/05/2019

Categorie:
uitgangspunten handelingsgericht werken
Auteur:
Benedikte Timbremont

Datum:
16/05/2019

Categorie:
prodia beslisboom zorgcontinuum ADP
Auteur:
Benedikte Timbremont

Datum:
16/05/2019

Categorie:
oefening impact op leren
Auteur:
Benedikte Timbremont

Datum:
16/05/2019

Categorie:
stappen in de leerlingbespreking invulblad
Auteur:
Benedikte Timbremont

Datum:
16/05/2019

Categorie:
stappen in de leerlingbespreking slide
Auteur:
HGW

Datum:
16/05/2019

Categorie:
presentatie HGW studiedag
Auteur:
HGW

Datum:
16/05/2019

Categorie:
Sociale kaarten Gent
Dit document wil een hulpmiddel zijn om de begeleiding binnen de stad Gent over organisaties heen vlotter te laten verlopen. Zowel professionele en vrijwillige hulpverleners kunnen er terecht voor ondersteuning in het werken met deze doelgroepn,. Vaak worden ze immers geconfronteerd met meerdere problemen waarvoor ze als individuele hulp- of dienstverlener niet meteen een pasklaar antwoord weten. Een goede doorverwijzing is dan cruciaal om te vermijden dat je een klant of cliënt zomaar van het kastje naar de muur stuurt. Via deze websites kunnen begeleiders uit diverse domeinen elkaar gemakkelijker vinden om samen te werken. Het vormt ook een aanleiding om kennis of werkinstrumenten te delen en ervaringen uit te wisselen voor een goede dienstverlening.
Auteur:
Van derhaeghen Peggy

Datum:
23/04/2019

Categorie:
Uitnodiging De Kracht Van Kwetsbaarheid
Uitnodiging voor "De kracht van kwetsbaarheid. En meer" op 2 mei 2019. Inschrijven via www.topuntgent.be/krachtvankwetsbaarheid
Auteur:
Overkophuis Gent

Datum:
26/03/2019

Categorie:
Campus UA Liggingsplan
Liggingsplan Stadscampus Universiteit Antwerpen, locatie van de ontmoetingsdag HGW
Auteur:
Universiteit Antwerpen

Datum:
26/03/2019

Categorie:
UITpas en organisatiepas
Dit document geeft een goede omschrijving van wat de UITpas allemaal te bieden heeft en wat de kosten zijn.
Auteur:
stad Gent

Datum:
25/02/2019

Categorie:
Betrokken scholen bij kansenbevordering stad Gent
Deze lijst is een inventarisatie van betrokken scholen bij OCMW en het onderwijscentrum Gent
Auteur:
Van derhaeghen Peggy

Datum:
19/02/2019

Categorie:
Syllabus - inhoudsopgave
Deze inhoudsopgave geeft een idee van de inhoud van onze syllabus. Contacteer ons gerust om deze te verkrijgen.
Auteur:
Traumapsychologen

Datum:
07/02/2019

Categorie:
Website DUOplus
Op deze website vind je meer info over de werking van DUOplus alsook concrete informatie over duaal leren en alle oefeningen, informatiebronnen, gesprekstechnieken, en methodieken waar in de werking van DUOplus gebruik van gemaakt wordt. Dit geeft informatie over duaal leren, maar is zeker ook bruikbaar ter inspiratie voor de uitbouw van een bredere onderwijsloopbaanoriëntering.
Auteur:
DuoPlus

Datum:
05/02/2019

Categorie:
voorstelling verbindingsteam
Auteur:
Samen 1 Plan

Datum:
01/02/2019

Categorie:
betrokken scholen bij kansenbevordering stad Gent
In dit document zijn de betrokken scholen bij diverse werkingen van het onderwijscentrum en het OCMW Gent opgenomen
Auteur:
Kansenbevordering

Datum:
08/01/2019

Categorie:
Armoede op school - de rol van het CLB
Dit document werd opgemaakt n.a.v. een interview door Frie van Camp. Deze zou een publicatie doen bij Politeia over omgaan met armoede op school. De rol van het CLB werd in dit document opgenomen. Er wordt rekening gehouden met het decreet leerlingenbegeleidng van april 2018.
Auteur:
Van derhaeghen Peggy

Datum:
08/01/2019

Categorie:
Werken met tolken in het CLB
Dit document bevat een handige leidraad voor communicatie met anderstaligen. In het document zijn ook hulpmiddelen opgenomen om samenwerking met een sociaal tolk met je cliënt voor te bereiden.
Auteur:
PVOC

Datum:
08/01/2019

Categorie: