Documentatie

Hieronder vindt u een overzicht van alle bestanden gereletaeerd aan TOPunt Gent vzw of aan onze projecten/initiatieven.
Gebruik de zoek- en filterfunctie voor het beste resultaat. Zoek je bestanden van 2016/2015? Zie ons archief

Prezi IBAL : de verschillende rollen van een IBAL-coach
Via deze prezi vind je de presentatie terug van de inspiratiesessie.
Auteur:
Duale Impuls Gent

Datum:
04/02/2022

Categorie:
Traject Overschrijdend Competentie Instrument (TOCI)
de TOCI wordt gebruikt als instrument om de competenties van de jongeren in kaart te brengen. Het is een gespreksinstrument waarbij de jongere zichzelf kan evalueren alsook de leerkracht/IBAL-coach/mentor/.. Het wordt al in verschillende scholen in het Gentse gebruikt en ook binnen de werking aanloopfase/IBAL hanteert men het.
Auteur:
Duale Impuls Gent

Datum:
04/02/2022

Categorie: