Wie zijn wij ?

TOPunt Gent is een unieke samenwerking van de drie Gentse CLB’s: het Stedelijk CLB Gent, het CLB GO! Gent en het Vrij CLB regio Gent, en focust zich hierbij op:

  • Onderwijsloopbaanbegeleiding, breed onthaal en laagdrempelige toegang.
  • Gekwalificeerde uitstroom door in te zetten op leerrecht.
  • Gekwalificeerde uitstroom na de leerplicht in samenwerking met de partners op de arbeidsmarkt.
  • Professionalisering en innovatie voor een kwaliteitsvollere leerlingenbegeleiding.
  • Bevordering van welzijn en gezondheid van jongeren door initiatieven in samenwerking met de partners van jeugdhulp en gezondheidszorg.

TOPunt heeft als missie kwaliteitsvollere leerlingenbegeleiding en professionalisering binnen vier domeinen van het CLB (‘leren en studeren’, ‘onderwijsloopbaan’, ‘preventieve gezondheid’ en ‘sociaal-emotioneel functioneren’) en richt zich prioritair op kwetsbare doelgroepen die
het meest bedreigd zijn in hun ontwikkeling. Hiervoor werkt TOPunt nauw samen met het lokaal beleid en partners uit onder andere het onderwijs, de jeugdhulp, de gezondheidszorg en de arbeidsmarkt.

Door netoverstijgend en sectoroverstijgend samen te werken kunnen de CLB’s beter inspelen op specifieke maatschappelijke noden en sneller schakelen in crisistijd. Bovendien stelt het ons in staat om onze leerlingenbegeleiding te optimaliseren en te continueren binnen een grootstedelijke context.

Meer inhoudelijke info over de CLB-samenwerking in Gent kan u vinden in het overzicht van onze netoverstijgende initiatieven. Zo hopen we beknopt een beeld te schetsen van het netoverstijgend aanbod waar u een beroep op kan doen voor bijvoorbeeld een warme doorverwijzing of een professionaliseringsvraag.

Daarnaast is er de handige brochure met informatie over alle deelwerkingen: doelgroep, werking, medewerkers en contactgegevens.

TOPunt Gent is geopend van maandag tot vrijdag telkens tussen 09:00 en 16:30 (doorlopend). We zijn gesloten tijdens de kerstvakantie, de paasvakantie en tussen 15 juli en 15 augustus. U kan ons tijdens de openingsuren bereiken op het nummer 09 277 84 00. De hoofdvestiging - en postadres - is Halvemaanstraat 96, 9040 Sint-Amandsberg.

U kan de meest actuele lijst met sluitingdagen en vakanties terugvinden in het overzicht sluitingsdagen TOPunt Gent.

Contact

Hoofdvestiging

Halvemaanstraat 96,
9040 Sint-Amandsberg

   09 277 84 00
  info[at]topuntgent.be