WAARSCHUWING: Er zijn momenteel problemen met de databank van deze website waardoor het mogelijk is dat u zich NIET kan inschrijven en/of overuren kan registreren. Indien dit het geval is, gelieve dan later nog eens terug te komen. De ICT-medewerkers werken continue aan een oplossing. (opgelet: de inschrijvingen voor het Webinar Effectieve leerlinggesprekken werken wél (maar u krijgt geen bevestigingsmail, ook al verschijnt er op het scherm 'succesvol insgeschreven', dus geen zorgen)

Wie zijn wij ?

TOPunt Gent vzw is een samenwerking tussen de drie Gentse CLB’s: het Interstedelijk CLB, het CLB GO! en het Vrij CLB regio Gent.

De Centra voor Leerlingenbegeleiding hebben als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen nu en in de toekomst. TOPunt Gent neemt prioritair de begeleiding op van leerlingen die omwille van socio-economische factoren leerbedreigd zijn. Een specifieke klemtoon ligt hierbij op het verhogen van de gekwalificeerde uitstroom in de Gentse regio. We hanteren hierbij twee kaders: het zorgcontinuüm en handelingsgericht samenwerken (HGSW). We zoeken afstemming met het lokale beleid en met de Vlaamse scholierenkoepel.

De netoverschrijdende samenwerking tussen de drie Gentse CLB’s is uniek in Vlaanderen. We stemmen onze werking op elkaar af en positioneren ons binnen het regionale netwerk. We streven naar een gezamenlijke professionalisering en doen aan kwaliteitsbewaking en –ontwikkeling.

TOPunt Gent laat trajectbegeleiders van Het Steunpunt Leerrecht - Leerplicht toe krachten te bundelen om meer begeleiding zorg op maat te kunnen voorzien. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de drie Gentse CLB's. Via De Stap vinden ook jongeren en volwassenen beter hun weg binnen het onderwijs.

Daarnaast is TOPunt betrokken partner binnen tal van andere initiatieven. Elke deelwerking heeft zijn/haar eigen infopagina: www.topuntgent.be/deelwerkingen. Daarnaast is er de handige brochure met informatie over alle deelwerkingen: doelgroep, werking, medewerkers en contactgegevens.

TOPunt Gent is geopend van maandag tot vrijdag telkens tussen 09:00 en 16:30 (doorlopend). We zijn gesloten tijdens de kerstvakantie, de paasvakantie en tussen 15 juli en 15 augustus. U kan ons tijdens de openingsuren bereiken op het nummer 09 277 84 00. De hoofdvestiging - en postadres - is Halvemaanstraat 96, 9040 Sint-Amandsberg.

U kan de meest actuele lijst met sluitingdagen en vakanties terugvinden in het overzicht sluitingsdagen TOPunt Gent.

Contact

Hoofdvestiging

Halvemaanstraat 96,
9040 Sint-Amandsberg

   09 277 84 00
  info[at]topuntgent.be